Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

AFCN lansează un nou Apel de proiecte culturale Sesiunea I/2018 23-08-2017
Urmărește-ne cu un Like pe pagina FNTM de Facebook, AICI. La 1 septembrie, Administrația Fondului Cultural Național lansează o sesiune de finanțare pentru care sunt alocați 15.000.000 lei. Apelul de participare vizează atât proiecte cu derulare anuală, cât și programe culturale cu o durată de minimum 18 luni, ce se vor desfășura începând din ianuarie 2018.

În urma consultărilor avute în luna iunie, Consiliul AFCN a decis introducerea în cadrul acestei sesiuni a unei arii dedicate evenimentelor cu caracter repetitiv de tip festival, înscrierea acestor proiecte la orice altă arie atrage eliminarea lor administrativă.

Resurse utile la înscriere

 
Finanțator
Administrația Fondului Cultural Național

Finanțarea se adresează, conform legii, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor de cultură publice și private, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.
 
Buget
13 milioane de lei, repartizați pe 11 arii de finanțare: arte vizuale, teatru, muzică, dans & performance art, intervenție culturală, rezidențe de creație, educație prin cultură, promovarea culturii scrise, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, proiecte de tip festival/cu carater repetitiv.
 
Obiectivul general al programului
Apelul vizează atât proiecte cu derulare anuală, cât și programe culturale cu o durată de minimum 18 luni, din următoarele arii:  arte vizuale, teatru, muzică, dans & performance art, intervenție culturală, rezidențe de creație, educație prin cultură, promovarea culturii scrise, patrimoniu cultural material, patrimoniu cultural imaterial, proiecte de tip festival/cu caracter repetitiv.
 
Tematici eligibile
• Arte vizuale - arie tematică în care se pot înscrie proiecte ce abordează medii variate, ce au ca finalitate o manifestare vizuală;
• Artele spectacolului - teatru, muzică, dans și performance art;
• Intervenţie culturală - arie ce vizează proiecte de activare participativă, intervenţii în spaţiul public, iniţiative de regenerare urbană, animaţie stradală, artă comunitară etc.;
• Rezidenţe de creaţie - arie deschisă organizatorilor care propun programe de rezidenţă adresate creatorilor;
• Educaţie prin cultură - arie ce vizează proiecte care au în vedere utilizarea culturii şi creativităţii, în cadru formal sau alternativ, ca mijloace de educaţie pentru diverse categorii de vârstă;
• Promovarea culturii scrise - arie tematică destinată proiectelor care au în vedere stimularea apetitului pentru lectură, pentru explorarea și înţelegerea textului scris, precum și a interesului pentru carte ca obiect;
• Patrimoniu cultural material - proiecte care cuprind activităţi legate de promovarea patrimoniului local și naţional;
• Patrimoniu cultural imaterial - arie tematică destinată proiectelor ce vizează practicile, reprezentările, expresiile, cunoștinţele, abilităţile pe care comunităţile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural;
• Proiecte de tip festival/cu caracter repetitiv - arie tematică destinată exclusiv festivalurilor, galelor, concursurilor artistice, celebrărilor, proiectelor tematice și colective, bienale etc.
 
Activități eligibile
• Susținerea producției și/sau cercetării artistice;
• Promovarea dramaturgiei contemporane românești;
• Promovarea compoziției și/sau cercetării muzicale contemporane românești;
• Susținerea producției și/sau a cercetării coregrafice;
• Promovarea diversității și a toleranței;
• Susținerea educației pentru protejare a patrimoniului;
• Proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri;
• Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare;
• Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural;
• Susținerea dialogului cu literatura mondială etc.

Un operator cultural poate înscrie în concurs o singură propunere multianuală pe sesiune. Aceasta nu poate fi depusă în același timp și la finanțări anuale și la cele multianuale. Cofinanțarea de cel puțin 25% din suma propusă și existența a cel puțin doi parteneri naționali și/sau internaționali sunt condiții de eligibilitate.

Aplicația online va fi deschisă pe 1 septembrie, pentru perioada 01 – 30.09.2017. Ofertele culturale vor putea fi completate în formularul online numai după 1 septembrie. Termenul limită pentru înscrierea proiectelor și programelor culturale este 30 septembrie 2017, ora 17:00.
 

Resurse utile la înscriere