Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Alba Iulia 360 nu oferă doar ajutor, ci și soluții de antreprenoriat și noi afaceri in comunitățile cele mai marginalizate din municipiu 31-05-2018

 

După cum îi sugerează numele, proiectul „Alba Iulia 360” încearcă o abordare cât mai completă a problemelor comunităților marginalizate, cu populație preponderent de etnie romă din municipiu. 

 

Așa cum un cerc are 360 de grade, fiecare grad reprezentând o părticică a întregului, proiectul „Alba Iulia 360” urmărește să atingă cât mai complet cu putință problemele acestor comunități cu risc major de sărăcie: 
 

- sprijin pentru creșterea copiilor și educarea adolescenților, 
- servicii medicale, 
- formare profesională și sprijin pentru aflarea unui loc de muncă, 
- îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, 
- sprijin juridic pentru punerea la punct a actelor de identitate și proprietate.

 

Dar dacă ajutorul este o alinare în astfel de comunități, antreprenoriatul este soluția. O abordare cât mai completă a problemei sărăciei, așa cum încearcă „Alba Iulia 360”, nu se limitează la ajutor, ci trebuie să aducă soluția pe termen mediu și lung a antreprenoriatului, soluția a bunăstării, creșterii încrederii, mobilității aduse de afaceri lansate în aceste comunități.

 

Convinsă că sărăcia nu este o fatalitate, că ajutorul este crucial, dar e doar o alinare pe termen scurt, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM s-a angajat în proiectul „Alba Iulia 360” să realizeze formarea antreprenorială (cursuri acreditate ANC de inițiere în Competențe antreprenoriale, completate de programe e-Learning de antreprenoriat) a 40 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, să le consilieze în realizarea unor planuri de afaceri, să organizeze spre sfârșitul acestui an un concurs de planuri de afaceri în urma căruia să selecteze trei idei de afaceri a căror implementare va fi susținută cu microgranturi de până la 25.000 euro (la cursul Inforeuro din aprilie 2016).

 

Selecția persoanelor care vor participa la formarea antreprenorială FNTM are loc în iulie 2018. Descoperirea și înscrierea persoanelor interesate de formarea antreprenorială oferită de FNTM este realizată între mai - iulie 2018 de către consultantul antreprenorial FNTM Claudia Pilat (claudia.pilat@fntm.ro, 0745.861.220).

 

Cursurile FNTM de inițiere în Competențe antreprenoriale acreditate ANC se vor desfășura în perioada iulie - septembrie 2018.

 

Cursurile e-Learning FNTM de antreprenoriat și management se studiază de către doritori în perioada iunie - decembrie 2018.

 

Organizare concurs de planuri de afaceri „Alba Iulia 360” (decembrie 2018 - februarie 2019), în urma căruia se selecteaza 3 planuri de afaceri, care vor primi maximum 25.000 euro (la cursul Inforeuro aprilie 2016).


FNTM va oferi cele 3 granturi si va monitoriza afacerile – un beneficiar al granturilor este obligatoriu o persoana de etnie romă din comunitate.

Cele 3 afaceri demarează cel tarziu in februarie-martie 2019, cu monitorizare si suport pentru 1 an in implementare plan de afacere si 7 luni sustenabilitate, totul in cadrul proiectului, pana in 18 septembrie 2020.

Pentru motivarea comunității – FNTM organizează în iulie 2017 o Conferință motivațională de promovare a educației și inițiativelor antreprenoriale și a acțiunilor din proiect.

 

De asemenea, în componenta de antreprenoriat sunt implicați și partenerii FUNDAȚIA PAEM ALBA, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba și INTRATEST S.A, care, împreună cu FNTM, oferă consultanță antreprenorială pentru grupul țintă Alba Iulia 360, subvenții, iar partenerul BPI oferă cursuri de antreprenoriat pentru 45 de persoane interesate.

 

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria" Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

 

Recrutarea persoanelor interesate in proiectul Alba Iulia 360, se realizeaza initial de către Municipiul Alba Iulia. Toate serviciile proiectului sunt gratuite, iar recrutarea este în derulare. Condițiile concrete de acces, etapele ce trebuie urmate, dar și perioada în care au loc le puteți afla de la experții implicați în activitatea de recrutare: Ioana Ciornei - 0754/847955; Robert Bandi - 0751/364020; Ovidiu Boc - 0766/365725; Geanina Chirilă - 0742/522992; Camelia Crișan - 0740/487596.

 

Proiectul „Alba Iulia 360“ se adresează unui grup țintă de 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând  minorităţii  rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului.

 

Proiectul Alba Iulia 360 este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.