Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

ANFP a publicat oferta programelor de perfecţionare pentru Semestrul I, 2013 18-01-2013

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.), instituţie cu atribuţii specifice privind asigurarea aplicării strategiei şi a Programului de Guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, precum şi în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică, are deosebita plăcere de a va invita să participaţi la programele de perfecţionare planificate a se desfăşura  în perioada  21 februarie – 22  iunie 2013.

Programele sunt organizate de A.N.F.P. împreună cu Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri (FNTM), partenerul  instituţiei  noastre  în  activitatea  de  formare şi perfecţionare profesională a personalului din administraţia publică.

Prin programele oferite, ne propunem să asigurăm dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale participanţilor în domeniile tematice vizate, temele fiind prezentate şi dezbătute deformatori cu experienţă şi expertiză în problematica administraţiei publice.

 

Nr. crt.

Denumire program de perfecţionare

Tarif de participare la

program

Locaţia de desfăşurare

Tarif hotelier pentru  nopţi de cazare/ persoană

single

dublă

Perioada de desfăşurare 07– 09 MARTIE  şi 30 MAI – 02 IUNIE 2013 (Durată program: 3 zile)

1.       

Credite şi obligaţiuni pentru Administraţia Publica Locală; Criza financiară şi insolvenţa Administraţiilor Publice Locale

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare 04– 06 APRILIE şi 06 - 08 IUNIE 2013 (Durată program: 3 zile)

2.       

Planificarea multianuală a investițiilor

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare 28 FEBRUARIE – 02 MARTIE şi 23 – 25 MAI 2013 (Durată program: 3 zile)

3.       

Bugetarea multianuală pe programe

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare 21 – 23 FEBRUARIE şi 16 – 18 MAI 2013 (Durată program: 3 zile)

4.       

Medierea situaţiilor tensionate şi gestionarea conflictelor la locul de muncă

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare: 11 – 13 APRILIE 2013 (Durată program: 3 zile)

5.

Parteneriat public – privat şi concesiuni

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare: 18 – 20 APRILIE 2013 (Durată program: 3 zile)

6.

Management Strategic

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare: 14 –16 MARTIE 2013 (Durată program: 3 zile)

7.

Management Public

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare: 20 – 22 IUNIE 2013 (Durată program: 3 zile)

8.

Management Financiar pentru Administraţia Publică Locală

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

Perioada de desfăşurare: 21– 23 MARTIE şi 25 – 27 APRILIE 2013 (Durată program: 3 zile)

9.

Elemente de Comunicare şi Negociere pentru Administraţia Publică Locală

900 lei

Bucuresti

Hotel Lev Or

870 lei

640 lei

 

 

Cazarea participanţilor se va face cu o zi înainte de data începerii programului.

 GRUPUL ŢINTĂ

·   Programele de perfecţionare mai sus menţionate se adresează funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice - persoane implicate direct sau indirect în activităţi vizate de tematica programului -, precum şi altor persoane interesate de domeniile tematice respective.                                                    

ATESTAREA FORMĂRII

·   Atestarea finalizării programelor de perfecţionare de către participanţi va fi concretizată într-uncertificat, având ca principală condiţie obligatorie, participarea efectivă şi activă la program.

  DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE

·   Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii fişelor de înscriere, la următoarele numere de fax: 021/315 95 33, 0374 112 782 (A.N.F.P.) sau 021 318 3873; 031 814 5923 (FNTM)  data limită de înscriere fiind cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de începerea programului.

·   Organizarea programului este condiţionată de înscrierea unui număr de minimum 15 persoane .

 Contravaloarea tarifului de participare la program va fi achitată în contul Fundaţiei Naţionale a Tinerilor Manageri - IBAN RO64BRDE410SV21616924100,  deschis la BRD, Agenţia Piata Romană, Bucureşti, C.U.I. 9089401.

Contravaloarea tarifelor de cazare se va achita la recepţia hotelurilor, în numerar sau prin virament sau în contul FNTM  IBAN RO64BRDE410SV21616924100  deschis la BRD, Agenţia Piata Romană, Bucureşti, C.U.I. 9089401.

 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE privind organizarea şi desfăşurarea programelor mai sus menţionate se pot obţine de la:

Ø  Doamna Elena Bărbulescu (reprezentant FNTM.), telefon 0723 640 304; tel/fax: 021 318 3873; fax to mail: 0318 145 923 e-mail: elena.barbulescu@fntm.ro; info@fntm.ro

Ø  Doamna Petronela IACOB (reprezentant A.N.F.P.), telefon 0755 082 782, fax: 0374 112 782, e-mail: petronela.iacob@anfp.gov.ro;

   Ø  Doamna Mihaela SCHWARTZ (reprezentant A.N.F.P.), telefon 0753 029 605, fax: 021 315 95 33, e-mail: mihaela.schwartz@anfp.gov.ro.

Adresăm rugămintea tuturor factorilor de decizie din administraţia publică românească să sprijine dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane din instituţiile şi autorităţile publice pe care le reprezintă, prin facilitarea participării la programele de perfecţionare furnizate de Agenţie. 

 

 

 

Download: