Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Anunt selectie parteneri 03-09-2020

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza o procedura de selectie de parteneri, in vederea depunerii unei cereri de finantare in cadrul Programului „Student Start".

Potentialii parteneri trebuie sa respecte cerintele generale si criteriile de eligibilitate, care sunt prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii generale si Ghidul solicitantului condiții specifice Innotech Student.

Prin proiect vor fi derulate toate activitatile minime obligatorii si activitatea relevanta, conform Ghid.

Aplicatia va cuprinde descrierea succinta a organizatiei Partenerului, experienta similara, expertiza detinuta, capacitatea tehnico-financiara si orice alte elemente pe care le considera relevante. In situatia in care aceste date sunt disponibile in mediul online, se poate transmite adresa web. FNTM poate solicita transmiterea unor documente justificative in sprijinul celor prezentate.

In procedura de selectie a Partenerilor, se poate considera un avantaj existenta unor relatii anterioare de parteneriat/colaborare/etc intre FNTM si respectivul Partener sau reprezentantii acestuia.

Partenerii interesati de o colaborare sunt invitati sa-si exprime optiunea lor pana la data de 18.09.2020, orele 16:00, prin email la adresa info@fntm.ro.

Alte informații se pot obține la telefonul 021.318.3873, persoana de contact Elena Barbulescu Olteanu – Director executiv.

 

Director executiv,

Elena Barbulescu