Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Anuntam Concursul de planuri de afaceri Start-up Urban 02-08-2018
 

Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, Municipiul Alba Iulia, SC Edukado SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC, parteneri in cadrul Proiectului Start-up Plus - Antreprenoriat Urban in Centrul ţării, cod SMIS 104643 (identificat prin sintagma Start-up Urban), finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, anunță lansarea Concursului de planuri de afaceri Start-up Urban după data de 15 septembrie 2018; perioada in care cei interesați se vor putea inscriere in concurs va avea o durată de 2 săptămani.
 
 
Derulat timp de trei ani de un consorțiu format din Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, Municipiul Alba Iulia, SC EDUKADO SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC, proiectul Start-up Urban urmărește dezvoltarea antreprenoriatului in Regiunea Centru, prin promovarea culturii antreprenoriale, pregătirea antreprenorială a peste 300 persoane care doresc să se inscrie in proiect - potențiali intreprinzători, selectarea și sprijinirea inființării a 54 de afaceri cu profil non-agricol in mediul urban și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă, cate cel puțin două in fiecare afacere.
 
 
Prin Proiectul Start-up Urban, startup.fntm.rovor fi selectate spre finanțare un număr de 54 de planuri de afaceri, care vor primi un ajutor de minimis in valoare de maximum 39.000 euro (acordați in lei, la cursul oficial InforEuro aferent lunii august 2016).
 
 
Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate in Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.
 
 
Documentele necesare inscrierii, impreună cu alte informații relevante, se regăsesc mai jos:
 
 

 

 

 

Proiectul Start-up Urban, cu denumirea oficială Start-up Plus - Antreprenoriat Urban n Centrul Țării, cod 104643, este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.367.049,19 lei, dintre care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 11.328.462,16 lei și valoare eligibilă neramburabilă din bugetul național 1.987.908,46.
 

Website: startup.fntm.ro