Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Au fost selectate cele 15 planuri de afaceri ce vor primi finantare europeana prin proiectul MICESA 26-02-2019

 

Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM a derulat, în perioada 5 decembrie 2018 – 29 ianuarie 2019, Concursul de planuri de afaceri, organizat în cadrul proiectului MICESA, în urma căruia 15 planuri de afaceri au fost selectate spre a primi finanțare. Cei 15 beneficiari ai proiectului MICESA au fost alocați către cei 3 administratori de grant, partenerii proiectului FNTM, DAD și PAEM, în vederea sprijinirii înființării afacerilor și monitorizării în etapa de implementare.  

 

În prima etapă a concursului de planuri de afaceri, persoanele interesate (grup țintă al proiectului) au depus către consultantul antreprenorial FNTM Claudia Pilat dosarele de candidatură - planurile de afaceri și documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri MICESA.

 

Metodologia de selecție a fost publicată pe site-ul FNTM, pe Home page www.fntm.ro, în 9 noiembrie 2018, fiind preluat și pe site-urile partenerilor, inclusiv pe site-ul liderului de consorțiu (www.dadexpertise.ro si www.apulum.ro). Metodologia a fost comunicată către partenerii proiectului, dar și pe e-mail către grupul țintă înscris la consultanță pentru pregătirea de planuri de afaceri, în 11 noiembrie 2018.

 

Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri a fost anunțată și derulată între 5 - 18 decembrie (orele  12.00 – 17.00) 2018.

În cadrul concursului de planuri de afaceri organizat prin proiectul MICESA au fost depuse până la 18 decembrie 2018 și declarate eligibile, conform Metodologiei de selecție, 20 de planuri de afaceri.

 

Cea de a doua etapă a concursului a constat în evaluarea și notarea planurilor de afaceri și în intervievarea candidaților.

În acest sens, echipa de evaluatori ai planurilor de afaceri a fost formată din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, respectiv Valentin Miron, Gabriela Popescu, Călin Mătieș, Cristian Tudorescu și Alexandru Popescu. Aceștia au evaluat și notat planurile de afaceri depuse în concurs și au solicitat clarificări candidaților, dacă a fost cazul.

 

În 19-20 ianuarie 2019, s-au desfășurat interviurile cu candidații înscriși la concursul de planuri de afaceri. Acestea s-au derulat în Alba Iulia, la Hotel Hermes, str. Toporașilor nr 20.

Fiecare candidat a avut la dispoziție circa 30 de minute pentru a-și prezenta ideea de afacere și pentru a răspunde la întrebările juriului. Menționăm că la interviuri s-au prezentat 18 din cei 20 candidați.

 

Interviurile au fost înregistrate audio-video și arhivate pe suport digital, la sediul FNTM. Din cauza dimensiunilor ridicate ale fișierelor, aceste interviuri nu sunt anexate prezentului raport, dar pot fi prezentate în cazul unei solicitări din partea OIR POCU.

 

Ulterior finalizării interviurilor, evaluatorii planurilor de afaceri MICESA au definitivat notarea planurilor de afaceri, iar în 28 ianuarie 2019 a fost întocmit Procesul verbal de evaluare a candidaturilor depuse în vederea obținerii ajutorului de minimis, care cuprinde clasamentul cu punctajele, în ordinea descrescătoare a acestora.

 

 

Următor întocmirii procesului verbal și transmiterii acestuia către echipa liderului de consorțiu, participanților la concursul de planuri de afaceri le-au fost comunicate în 28 ianuarie 2019, pe e-mail, rezultatele procesului de evaluare și selecție (punctaje plan afacere/ interviu și punctaj total).

 

Beneficiarii au avut posibilitatea de a contesta rezultatele obținute în perioada 28-29 ianuarie 2019 (ora 16:00), conform Metodologiei. În această perioadă a fost înregistrată o contestație, depusă de către candidatul Gheza Ciprian.

Ulterior înregistrării contestației, s-a procedat la întocmirea unei comisii de evaluare și soluționare a contestațiilor, formată din experții membri FNTM Raluca Mihai, Răzvan Vlasiu și Radu Limpede. Aceștia au reevaluat planul de afacere și interviul susținut de candidat.

 

În 30 ianuarie 2019 i-au fost comunicate pe e-mail beneficiarului Gheza Ciprian rezultatul reevaluării planului de afaceri și a interviului, clasamentul candidaților rămânând neschimbat.

Ulterior soluționării contestației, a fost realizat procesul verbal final de selectare a beneficiarilor care vor primi de ajutor de minimis.

 

Tot în data de 30 ianuarie 2019 au fost comunicate prin e-mail, tuturor beneficiarilor câștigători, scrisorile de acceptare la finanțare.

Ulterior finalizării concursului, cei 15 beneficiari cu planuri de afaceri selectate spre finanțare au fost alocați către cei 3 administratori de grant, partenerii proiectului FNTM, DAD și PAEM, în vederea sprijinirii înființării afacerilor și monitorizării în etapa de implementare.

 

 

Conform calendarului proiectului MICESA, beneficiarii acceptați la finanțare au avut obligația de a realiza demersurile necesare pentru înființarea întreprinderilor până pe 18 februarie 2019 și de a furniza dovada înființării acestora către administratorul de grant aferent (FNTM, DAD sau PAEM).

 

Au fost primite și arhivate, în format digital, documentele care atestă înființarea întreprinderilor de către beneficiarii alocați fiecărui partener.

Valoarea grantului/ ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei fiecare.

_____________________________________________________________________________________

 

Servicii gratuite prin proiectul MICESA

Serviciile furnizate de experții proiectului MICESA sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, au ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului. 

 

Experții implică grupul țintă în proiect în așa fel, încât să conștientizeze importanța participării la activitățile integrate amintite. În acest sens, serviciile vor fi adaptate nevoilor reale, vor fi individualizate, atractive și în acord cu nevoile fiecărei persoane. Sunt doar câteva dintre pârghiile folosite pentru determinarea comunității să devină activă în rezolvarea problemelor sale. 

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“  este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020. 

Detalii concrete legate de înscrierea în proiect obţineţi de la experții: Livia ISTRATE: 0720-450887; Cristina BOC: 0753-115506; Petronela ȘERBAN: 0752-476357.