Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Convocator Adunare Generala a Membrilor Fondatori 20-10-2012

CONVOCATOR 

Consiliul Executiv al Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri – FNTM, cu sediul in Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, sector 2, inregistrata in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor tinut de grefa Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr. 5/26.11.2009, cod fiscal 9089401, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 si cu cele ale propriului Statut

CONVOACA

Adunarea Generala a Membrilor Fondatori pentru data de 08.11.2012, ora 16.00, care isi va desfasura lucrarile in Sala de Conferinte aflata la sediul Fundatiei din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, sector 2, avand urmatoarea ordine de zi:

1.   Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate aferent perioadei iunie – octombrie 2012.

  1. Prezentarea planului de activitate FNTM pentru perioada urmatoare.
  2. Modificarea Statului Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri.
  3. Alegerea membrilor Consiliului Executiv, a Presedintelui si a Comisiei de cenzori.
  4. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile de inregistrare a modificarilor efectuate.
  5. Diverse.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 08.11.2012, se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Membrilor Fondatori pe data de 15.11.2012, ora 17.00, la aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala au dreptul de a participa toti membrii si membrii asociati ai FNTM, care vor avea drept de vot consultativ. Dreptul de a vota punctele aflate pe ordinea de zi vor avea doar membrii fondatori.

Documentele care vor fi supuse aprobarii se gasesc la sediul Fundatiei si pot fi consultate la cerere de catre orice membru FNTM. Fotocopii ale acestor documente se pot obtine de la sediul FNTM, persoana de contact – Elena Barbulescu, Director executiv.

Fiecare membru poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi pana la data de 05.11.2012, orele 17.00, in scris la sediul Fundatiei, prin posta/curier sau prin email la info@fntm.ro.
Relatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021.318.3873, fax. 031.814.5925 sau email info@fntm.ro.    

Presedinte
Marius Raul BOSTAN