Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

CONVOCATOR Adunarea Generala a Membrilor Fondatori 08-01-2020

Imagini pentru site:fntm.ro fntm

 

CONVOCATOR

 

Consiliul Executiv al Fundatiei Nationale a Tinerilor Manageri – FNTM, cu sediul in Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, sector 2, inregistrata in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor tinut de grefa Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti sub nr. 5/26.11.2009, cod fiscal 9089401, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările si completările ulterioare si cu cele ale propriului Statut

 

CONVOACA

 

Adunarea Generala a Membrilor Fondatori pentru data de 23.01.2020, ora 18.00, care își va desfasura lucrarile in Sala de Conferinte aflata la sediul Fundatiei din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, sector 2, avand urmatoarea ordine de zi:

 

  1. Prezentarea si aprobarea raportului de activitate și aprobarea planului de acțiune.

  2. Alegerea Presedintelui și Consiliului Executiv FNTM.

  3. Diverse.

 

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data de 23.01.2020, se convoacă Adunarea Generala Extraordinara a Membrilor Fondatori pe data de 30.01.2020, ora 18.00, la aceeași adresa si cu aceeasi ordine de zi.

 

La Adunarea Generala au dreptul de a participa toti membrii si membrii asociati ai FNTM, care vor avea drept de vot consultativ. Dreptul de a vota punctele aflate pe ordinea de zi vor avea doar membrii fondatori. Membrii fondatori care nu pot participa la ședința Adunării Generale își pot exprima votul prin intermediul unui mandatar, ales din categoria membrilor fondatori.

 

Documentele care vor fi supuse aprobarii se gasesc la sediul Fundatiei si pot fi consultate la cerere. Fotocopii ale acestor documente se pot obtine de la sediul FNTM, persoana de contact – Elena Barbulescu, Director executiv.

 

Fiecare membru poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi pana la data de 17.01.2020, orele 17.00, in scris la sediul Fundatiei, prin posta/curier sau prin email la info@fntm.ro.

 

Relatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021.318.3873, fax. 031.814.5925 sau email info@fntm.ro.

 

 

 

Consiliul Executiv FNTM,

prin Președinte

Valentin Adrian MIRON