Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Cursuri gratuite de antreprenoriat prin proiectul MICESA 23-02-2018
În cadrul proiectului MICESA, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM oferă consultanță personalizată,  
organizează o conferință de motivare a persoanelor interesate de începerea unui proces de educație antreprenorială și de demararea unei afaceri, oferă acces la programe de formare ANC de Inițiere în Competenţe antreprenoriale și la Programe e-Learning de management și antreprenoriat și oferă subvenții pentru 5 dintre cele 15 planuri de afacere selectate prin concurs la nivelul proiectului.

 

„Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“ este un proiect complex ce vine în sprijinul comunităților marginalizate din Alba Iulia prin măsuri ce au ca scop incluziunea socială și reducerea sărăciei.
 

Serviciile furnizate de parteneri în cadrul proiectului sunt integrate și vor avea ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului.
 


Cine poate participa la activitățile proiectului?
 

- persoane care au domiciliul/ locuiesc într-una din comunitățile aferente proiectului: Pâclișa (str. Alunului nr. 1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului - imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 - capăt stradă imobil 162), Chicago (blocurile V5 și V6), Vasile Goldiș (blocurile 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și

- sunt aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, și se află într-una din situațiile:

• în risc de sărăcie (au un venit disponibil sub pragul riscului de sărăcie care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat național după transferurile sociale)

• se confruntă cu o deprivare materială severă (se încadrează la cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, aferente POCU 4.2)

• trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității (sunt persoanele care au între 0 și 59 de ani care locuiesc în gospodării în care adulții cu vârsta între 18 și 59 de ani au lucrat în anul anterior mai puțin de 20% din potențialul lor total, respectiv 2,5 luni în ultimele 12 luni)  


Pentru înscriere în proiect, vă rugăm să contactați consultantul antreprenorial FNTM, care vă va invita la întâlnirile cu potențialul grup țintă și cu partenerii, urmând ca experții de recrutare ai Munciipiului Alba Iulia sa vă înregistreze în proiect, în urma verificărilor îndeplinirii condițiilor de elgibilitate (Contact consultant antreprenorial FNTM, Claudia Pilat, e-mail: claudia.pilat@fntm.ro, telefon: 0745861220).FNTM acționează în componenta de antreprenoriat a proiectului, alături de partenerii SC DAD EXPERTISE și Fundația PAEM Alba pentru dezvoltarea abilităților și cunoștințelor grupului țintă, promovând educația și inițiativele antreprenoriale.Cursuri gratuite de antreprenoriat și management


Programe de formare acreditate ANC

Prin proiect, FNTM va oferi acces la programe de formare Inițiere în Competenţe antreprenoriale, acreditate ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru 40 de beneficiari selectați în proiect, în perioada mai - august 2018.

 

Vor fi organizate două programe de formare, structurate pe 5 zile fiecare, dintre care 4 zile de instruire (18 ore de teorie, 6 ore de practică) și o zi de evaluare.

Fiecare program de formare este susținut de câte 2 traineri care transmit cunoștințele teoretice și oferă sprijin cursanților în realizarea planurilor de afacere din componenta practică a cursurilor.
 

Programe e-Learning FNTM
 

Pentru aprofundarea cunoștințelor și inițierea și demararea unei afaceri, invităm persoanele care au participat la programul de formare ANC Inițiere în Competenţe antreprenoriale dar și alți doritori să se înscrie la Programele e-Learning de antreprenoriat și management realizate de FNTM, care se vor studia în perioada mai - noiembrie 2018.
 

La alegere, beneficiarii selectați vor avea acces și la unul din cele două programe e-Learning de educație antreprenoriala - “Antreprenor” sau “Întreprinzator în turism”, care se studiază pe platforma online edusa.ro pe o perioadă de maxim 6 luni și cuprind câte 6, respectiv 5 module de curs.
 

 Programul de educatie „Antreprenor” conține cursurile:

• Firma și mediul economic

• Antreprenoriat și inovare

• Managementul afacerii

• Finanțele și contabilitatea afacerii

• Marketingul afacerii

• Comunicare și negociere

 

Programul de educație „Întreprinzator în turism” conține cursurile:

• Management turistic

• Marketing și promovare

• IT&C

• Management financiar

• Plan de afacere - Cerere de finanțare

Participanții la cursurile de antreprenoriat vor primi diplome de absolvire, acreditate ANC, pentru cursul de Inițiere în Competențe antreprenoriale, respectiv diplome de absolvire a Programului e-Learning ales, sub egida FNTM și a partenerilor. 

 


Concurs planuri de afaceri
 

În urma participării la programul de formare ANC Inițiere în Competențe antrprenoriale și la sesiunile de consultanță/ consiliere, persoanele interesate se pot înscrie la concursul de planuri de afaceri, în vederea obținerii unei finanțări de 25.000 euro pentru dezvoltarea unei activități independente.
 

FNTM, Fundația PAEM Alba și DAD EXPERTISE SRL vor oferi subvenții pentru 15 planuri de afaceri viabile selectate prin concurs la nivelul proiectului și vor monitoriza demararea și buna derulare a acestor start-up-uri. Concursul se va desfășura în prioada noiembrie 2018 - februarie 2019, în baza unei metodologii de participare și selecție anunțată ulterior.

 

Înscriere
 

Persoanele interesate de participarea la cursurile de antreprenoriat (Inițiere în Competențe antreprenoriale și Programe e-Learning) și la sesiunile de consultanță antreprenorială, vă rugăm să contactați consultantul antreprenorial FNTM:
 
Claudia Pilat, consultant antreprenorial FNTM

E-mail: claudia.pilat@fntm.ro

Telefon: 0745861220

 

Proiectul este derulat de Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu DAD EXPERTISE SRL, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Colegiul Tehnic Dorin Pavel Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM,  Fundația PAEM ALBA și Filiala de Cruce Roșie a județului Alba, în perioada septembrie 2017 - septembrie 2020.
 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.