Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Doi universitari cu experienţă antreprenorială sunt traineri MICESA (Alba Iulia) 21-05-2018

 

Alin Angheluță şi Mihai Roşca, universitari în cadrul Academiei de Studii Economice, sunt cei doi traineri ai Programului de inițiere în competențe antreprenoriale, acreditat de ANC, din proiectul MICESA.

 

Două sesiuni de curs de inițiere în competențe antreprenoriale, a câte 5 zile fiecare, se vor derula de FNTM, la Alba Iulia, în perioada iulie-septembrie 2018. De aceste cursuri de antreprenoriat vor beneficia 40 de persoane selectate din cadrul comunităţii MICESA, câte 20 de cursanți per sesiune.

În plus, doritorii au opțiunea de a studia online un Program e-Learning de antreprenoriat și management, dezvoltat de FNTM.
 

MICESA se derulează în Alba Iulia și vizează circa 600 de persoane din trei comunităţi marginalizate: Chicago“Goldiş și „Pâclişa”.

 

Alin Angheluţă este antreprenor, cadru didactic universitar, la Departamentul de Marketing din ASE Bucureşti - preparator, asistent, lector, conferenţiar. A realizat multe articole ştiinţifice, cărţi, prezentări la conferinţe internaţionale, a participat la mai multe proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, este membru al câtorva asociaţii profesionale internaţionale în domeniul marketingului.

Între 2014-2016 a fost prodecan al Bucharest Business School, responsabil de programul MBA Romano-Canadian, iar începând cu 2016 este decanul respectivei facultăţi, care reuneşte 3 programe de MBA şi programe de executive education (de ex. Arabesque Business School).

Este membru activ în JCI (Junior Chamber International) şi FNTM (Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri), participând la diferite proiecte de anvergură naţională şi internaţională, mai ales în domeniul promovării antreprenoriatului.

Ofera consultanţă de strategie de marketing, în special pentru antreprenorii români care vor să îşi dezvolte şi să îşi internaţionalizeze afacerile. Este acţionar al companiei de brokeraj de asigurări MIB (Millenium Insurance Broker) SA, aflată în top 10 în domeniul respectiv.

 

Şi cel de-al doilea trainer al proiectului, Mihai Roşca, este cadru didactic universitar la ASE. Are 39 de ani și este profesor în cadrul Departamentului de Marketing, Academia de Studii Economice din București.  A lucrat în firme de cercetări de marketing si agenții de publicitate. A absolvit Facultatea de Comerț și este doctor în economie, titlul tezei fiind „Impactul marketingului ecologic asupra întreprinderilor româneşti”. A urmat un program postdoctoral pe tema „Modelarea comportamentului de consum al produselor ecologice prin utilizarea cercetărilor de marketing in contextul dezvoltării durabile pentru creșterea calității vieții” care a inclus și un stagiu de pregătire la Universitatea De Montfort, Leicester, Marea Britanie.

Mihai Roșca este autorul a trei cărți in domeniul marketingului în calitate de unic autor, 4 capitole in cărți internaționale de specialitate, 10 capitole în cărți naționale, 4 articole în reviste ISI și 9 în reviste indexate în baze de date în calitate de coautor. Mihai Roșca are o experiență consistentă în managementul și implementarea proiectelor de cercetare și a celor de dezvoltare pe fonduri europene, fiind implicat în peste 20 proiecte câștigate pe bază de competiție. Mihai Roșca a fost trainer si mentor în mai multe proiecte, ocupând-se și de integrarea mediului academic cu mediul de business având numeroase proiecte publice sau private și în această direcție.

Mihai Roșca este directorul centrului de cercetare CEMARK din cadrul ASE București. Este membru fondator Marketer CLUB, Asociația de părinți Școala Elena Văcărescu si este  membru al EMAC (European Marketing Academy), ELMAR (Electronic Marketing -American Marketing Association) si Platforma Unionista Acțiunea 2012.

 

Pentru programele de formare antreprenorială FNTM cei interesaţi din cadrul comunităţii MICESA se pot înscrie până la 20 iunie 2018 la Consultantul antreprenorial FNTM Claudia Pilat.
 

Înscrierea la programele de antreprenoriat se realizează prin completarea unui Dosar de aplicare care conține urmatoarele documente:

 - Formular de aplicare la Cursul de Inițiere în Competențe Antreprenoriale, acreditat ANC, organizat de FNTM prin proiectul MICESA 
- Curriculum Vitae - CV completat și semnat

Declarație pe propria răspundere de participare la formare antreprenorială
- Copie a actului de identitate
- Copie a certificatului de naștere (în cazul în care actul de identitate nu conține numele părinților, necesar pentru emiterea diplomei)
- Copie după actul de stare civilă (certificat de căsătorie/divorț - în caz de schimbare a numelui)
- Copie Diploma de studii (minim 8 clase).


Contact pentru înscrieri la formare antreprenorială:
Claudia Pilat
E-mail claudia.pilat@fntm.ro
Telefon 0745861220


Informații suplimentare


MICESA se derulează în Alba Iulia și vizează 600 de persoane din trei comunităţi marginalizate: Chicago“ (blocurile V5 și V6),Goldiş (blocurile 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”  (str. Alunului nr. 1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului - imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 - capăt stradă imobil 162).


Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.