Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Fonduri Europene: Calendarul actualizat al lansarilor POCU 28-03-2016

Vă invităm să urmăriți noutăți, dar și inițiative FNTM pe pagina de Facebook AICIMinisterul Fondurilor Europene a actualizat calendarul lansărilor apelurilor de proiecte din cadrul Programului Operațional Capitalul Uman (POCU), pentru anii 2016-2017.

 

În anul 2016 sunt estimate a fi lansate peste 40 de apeluri.

 


În continuare, prezentăm apelurile care figurează ca având lansarea estimată în perioada imediat următoare:

 

 • Măsuri de ocupare a tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16-24 de ani, din mediul urban și rural - obiectiv specific 1.1 și 1.2. Fondurile UE alocate pentru perioada 2014-2020 în acest apel sunt de 190 de milioane de euro, iar beneficiarii sunt furnizori de servicii publici și privați. Ținta indicator de realizare a măsurii este 59.000 de tineri NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -24 ani, care beneficiază de sprijin.

  Obiectivul general al măsurii este creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe al acestora prin oferirea unui pachet personalizat de servicii de ocupare și îmbunătățire a competențelor (ucenicie, stagiu, formare profesională, validare competențe, găsire loc de muncă, subvenționare loc de muncă).
  Regiuni eligibile:  A - Regiunile: Sud Est, Centru, Sud Muntenia, inclusiv ITI DD

 

 • Măsuri de ocupare a tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16-24 de ani, din mediul urban și rural - obiectiv specific 2.1 și 2.2.  Fondurile UE alocate pentru perioada 2014-2020 în acest apel sunt de 288 de milioane de euro, iar beneficiarii sunt furnizori de servicii publici și privați. Ținta indicator de realizare a măsurii este 116.000 de tineri NEETs, șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -24 ani, care beneficiază de sprijin.

  Obiectiv general: Cresterea ocupării tinerilor NEETs şomeri şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe al tinerilor NEETs şomeri prin oferirea unui pachet personalizat de servicii ocupare si îmbunătățire competențe (ucenicie, stagiu, formare profesională, validare competențe, găsire loc de muncă, subvenționare loc de muncă).
  Regiuni eligibile:  A - Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia,  B - Regiunea: Bucuresti-Ilfov.

 

 • Măsura Înregistrarea tinerilor inactivi la Serviciul public de Ocupare (urban si rural), adresată tinerilor cu vârsta între 16 și 24 de ani - obiectiv specific 2.3. Fondurile UE alocate pentru perioada 2014-2020 în acest apel sunt de 41,1 milioane de euro, iar beneficiar este  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munca. Ținta indicator de realizare până în 2023 este de 200.000 de Tineri NEETS inactivi.

  Obiectiv general: Creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.
  Regiuni eligibile: A+B

   

 • Măsura Dezvoltare locală integrată în comunitățile marginalizate rome - obiectiv specific 4.1. Fondurile UE alocate pentru perioada 2014-2020 în acest apel sunt de 186 de milioane de euro, iar beneficiari sunt autorități publice locale, centrale în parteneriat, și ONGuri. Ținta indicator de realizare până în 2023 este de 193.921 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de servicii integrate și 495 de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care beneficiază de sprijin.

  Obiectiv general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
  Regiuni eligibile:  A (inclusiv regiunea ITI DD)+B    

 

 • Măsurile Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC)– orase peste 20.000 locuitori. A) sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală. B) sprijin pentru implementarea strategiei de dezvoltare locală - obiectiv specific 5.1. Fondurile UE alocate pentru perioada 2014-2020 în acest apel sunt de 100,5 milioane de euro, iar beneficiarii sunt entități publice si private. Ținta indicator de realizare până în 2023 este de 86 de strategii de dezvoltare a comunității vizate prin CLLD. Grupul țintă este cel de până în 65 de ani.

  Obiectiv general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie si excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma si non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC NB proiectele acceptate la finanțare pentru implementarea SDL aprobate sunt pachete de proiecte POR+POCU.
  Regiuni eligibile: A+B

 

 • Măsura Programe de tip a doua şansă, programe de formare profesională iniţială pentru tinerii NEETs şomeri înregistrați la SPO - obiectiv specific 6.1. Fondurile UE alocate pentru perioada 2014-2020 în acest apel sunt de 104 milioane de euro, iar beneficiari vor fi entități publice si private. Ținta indicator de realizare până în 2023 este de 45.569 de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de tip a doua șansă.

  Obiectiv general: Creşterea numărului de tineri NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistraţi la SPO care se reîntorc în educaţie în programe de tip a doua şansă, inclusiv în programe de formare profesională iniţială (NEETs a doua şansă).
  Regiuni eligibile: A+B  

   

 

Pentru mai multe detalii, consultati pe site-ul MFE calendarul complet.