Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Incepe sesiunea de depunere a proiectelor pentru IMM-urile care doresc ajutoare de minimis 17-07-2013

Ministerul Finantelor Publice a publicat Ghidul solicitantului in forma revizuita si Formularele aferente Cererii de acord pentru finantare in format editabil, ca urmare a modificarilor survenite prin GH 453/2013 la HG 274/2013, privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, precum si a rezultatului consultarilor publice realizate in perioada 13.05.2013 – 12.07.2013.

Prima sesiune de depunere se va derula in perioada 16.08.2013 – 31.10.2013, in limita bugetului anual alocat schemei, de 400 milioane lei.

Inregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finantare se va realiza conform prevederilor “Ghidului solicitantului”, urmand ca ulterior validarii inregistrarilor, Cererile de acord pentru finantare, insotite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr. 274/2013, sa se depuna sau sa se transmita prin posta sau alte servicii de curierat la Registratura generala a Ministerului Finantelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti, mentionandu-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”. 

Informatii suplimentare referitoare la schema de ajutor de minimis se pot obtine in urma transmiterii unei solicitari scrise pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro.

Documente anexate:

Ghidul solicitantului in forma revizuita si Formularele aferente