Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie de participare - realizare emisiune de televiziune 27-05-2013
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
REF: Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri organizează procedura de achiziţie a serviciilor de realizare emisiune de televiziune.
Denumirea proiectului: „Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1 - „Investește în oameni!”, avand Contractul de finanţare POSDRU/92/3.1/S/64346.
Denumirea contractului: CONTRACT DE SERVICII DE REALIZARE EMISIUNE DE TELEVIZIUNE
 
Stimate domn/Stimată doamnă,
Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de atribuire aplicabila beneficiarilor privati de proiecte finantate prin instrumente structurale, obiectivul convergenta, având ca obiect atribuirea contractului de servicii de realizare emisiune de televiziune.
 
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ
Obiectul şi locul de implementare a contractului: servicii de realizare emisiune de televiziune, Bucuresti.
Tipul şi durata contractului: Contract de servicii de realizare emisiune de televiziune, încheiat pe durată de 1 (una) luna.
Valoarea estimată: 325.000 lei plus TVA
Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. 
Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 03.06.2013, ora 10:00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 03.06.2013, ora 11:00
Adresa la care se transmit ofertele: str. Dumbrava Roșie, etaj 2, nr. 2, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020460.
Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia pentru ofertanţi poate fi solicitată prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.
Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): N/A. Pretul este fix, in lei.
 
Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic. 
 
Valentin Adrian Miron
Manager proiect / Vice-Preşedinte FNTM