Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte - Cercetare 20-08-2010

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a serviciilor de cercetare.

 

Sursa de finantare este Proiectul RURAL-Antreprenor, cofinan┼útat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/83/5.2/S/59596.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

 

Specificatiile tehnice trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti.

 

Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata prin email: info@fntm.ro; alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 06.09.2010, ora 12.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

Marius Raul Bostan
Presedinte