Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte abonamente 08-12-2011

Invitatie la depunerea de oferte

 

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a 21 abonamente la un cotidian economic, pentru o perioada de 12 luni, conform specificatiilor tehnice prevazute in Documentatia pentru ofertanti.

 

Sursa de finantare este Proiectul Intreprinzatori in  turism – pensiuni in Romania, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/92/3.1/S/64346.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Specificatiile tehnice ale produselor trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti care poate fi solicitata prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 14.12.2011, ora 10.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail la adresa alexandru.popescu@fntm.ro.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

Marius Raul Bostan

Presedinte