Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte achizitie multifunctionala si servere 16-06-2011

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri organizează procedura de achiziţie a 1 multifunctionala si 2 servere.

 

Sursa de finanţare este Proiectul „Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”, avand Contractul de finanţare POSDRU/92/3.1/S/64346.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

 

Specificaţiile tehnice ale produsele trebuie să răspundă cerinţelor minime prezentate în Documentaţia pentru ofertanţi. 

 

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi solicitată prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 01.07.2011, ora 10.00 AM, la sediul achizitorului din Bucureşti, str. Dumbrava Roşie nr. 2, sector 2, cod poştal 020463.

 

Pentru alte informatii, vă puteţi adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

Marius Raul Bostan

Preşedinte