Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte achizitie servicii de arhivare fizica si electronica 22-02-2012

Invitatie la depunerea de oferte

 

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a serviciilor de arhivare fizica si electronica a materialelor implementate.

 

Sursa de finantare este Proiectul RURAL-Antreprenor, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/83/5.2/S/59596.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Specificatiile tehnice trebuie sa răspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti care poate fi solicitata prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 28.02.2012, ora 10.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail, la adresa alexandru.popescu@fntm.ro.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

Marius Raul Bostan

Presedinte