Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte pentru achizitie servicii de inchiriere imobile 09-02-2011

 

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a serviciilor de inchiriere imobile.

 

Fundaţia Naţionala a Tinerilor Manageri intenţionează să încheie un contract de închiriere pentru un imobil de birouri situat in Bucuresti. Durata contractului de închiriere este de 23 luni, începând cu data de 01.03.2011 pana la data de 31.01.2013.

 

Sursa de finanţare este Proiectul „Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1 - „Investește în oameni!”, avand Contractul de finanţare POSDRU/92/3.1/S/64346.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

 

Specificaţiile tehnice trebuie să răspundă cerinţelor minime prezentate în Documentaţia pentru ofertanţi.

 

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi solicitată prin email: info@fntm.ro;alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 24.02.2011, ora 14.00, la sediul achizitorului din Bucureşti, str. Dumbrava Roşie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod poştal 020463.

 

Pentru alte informatii, vă puteţi adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic. 

 

 

Marius Raul Bostan

Preşedinte