Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte servicii de internet portabil 17-09-2010

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a serviciilor de internet portabil.

 

Obiectul contractului de servicii il constituie prestarea si furnizarea unor servicii de internet portabil. 

 

Specificatiile complete se regasesc in Documentatia pentru ofertanti, care poate fi solicitata prin email: info@fntm.ro; alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Sursa de finantare este proiectul RURAL-Antreprenor, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/83/5.2/S/59596.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 23.09.2010, ora 12.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail la adresa info@fntm.ro; alexandru.popescu@fntm.ro.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.


 

Marius Raul Bostan

Presedinte