Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie participare achiziție servicii logistice de organizare conferințe 26-11-2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

REF:

Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM organizează procedura de achiziție pentru servicii logistice de organizare conferințe

Denumirea proiectului:

SUCCES – SUSTINEM CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI SOCIALE”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”, in baza contractului de finanțare nr. POSDRU/168/6.1/S/144630, încheiat cu AMPOSDRU/OIRPOSDRU Regiunea Centru.

Denumirea contractului: Contract de servicii logistice de organizare conferințe

Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă transmitem Invitația de participare la procedura de achiziție directa, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare servicii logistice de organizare conferințe.

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul și locul de implementare a contractului: servicii logistice de organizare conferințe, București si regiunea B-Ilfov si Centru.

Tipul și durata contractului: Contract de servicii logistice de organizare conferințe, încheiat pe durată de maxim 1 (un) an.

Valoarea estimată totala: 55.846,77 lei fără TVA, din care:

-          Servicii logistice formare de 5 zile - 44.354,84 lei/bucata plus TVA

-          Editare si tiparire materiale pentru formare - 4.233,87lei/bucata plus TVA

-          Servicii logistice organizare conferinta de promovare - 3.629,03 lei/bucata plus TVA

-          Servicii logistice organizare conferinta de presa finala - 3.629,03 lei/bucata plus TVA

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Data și ora-limită de depunere a ofertei: 03.12.2014, ora 14:00

Adresa poștala la care se transmit ofertele: str. Dumbrava Roșie nr. 2, sector 2, București, cod poștal 020460 si/sau

Adresa electronica la care se transmit ofertele: alexandru.popescu@fntm.ro.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) zile.

Cursul de referință leu/euro aplicabil (dacă este cazul): N/A. Prețul este fix, in lei.

Ofertele trebuie sa conțină:

-          Certificat de înregistrare fiscala – copie certificata „conform cu originalul”;

-          Declarație pe propria răspundere a ofertantului ca nu se afla in conflict de interese conform OUG nr. 66/2011 – Formularul nr. 1 si

-          Formular de oferta – Formularul nr. 2.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3874, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

Marius Raul Bostan

Președinte