Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie participare furnizare consumabile/papetarie 14-11-2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

REF:

Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM organizează procedura de achiziție de consumabile

Denumirea proiectului:

SUCCES – SUSTINEM CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI SOCIALE”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”, in baza contractului de finanțare nr. POSDRU/168/6.1/S/144630, încheiat cu AMPOSDRU/OIRPOSDRU Regiunea Centru.

Denumirea contractului: Contract de furnizare consumabile/papetarie

 

Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă transmitem Invitația de participare la procedura de achiziție directa, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare consumabile/papetărie.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul și locul de implementare a contractului: furnizare de consumabile/papetărie, București.

Tipul și durata contractului: Contract de furnizare de consumabile/papetărie, încheiat pe durată de maxim 12 (douăsprezece) luni.

Valoarea estimată totala: 8.709,68 lei plus TVA.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Data și ora-limită de depunere a ofertei: 24.11.2014, ora 12:00

Adresa poștala la care se transmit ofertele: str. Dumbrava Roșie nr. 2, sector 2, București, cod poștal 020460.

si/sau

Adresa electronica la care se transmit ofertele: alexandru.popescu@fntm.ro.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) zile.

Cursul de referință leu/euro aplicabil (dacă este cazul): N/A.

Prețul este fix, in lei. Avand in vedere caracteristicile contractului de furnizare, preturile pot diferi pe perioada contractuala, sub conditia respectarii prevederilor documentatiei atasate si ale modelului de contract.

Ofertele trebuie sa conțină:

-          Certificat de înmatriculare la ONRC / certificat de înregistrare fiscala – copie certificata „conform cu originalul”;

-          Declarație pe propria răspundere a ofertantului ca nu se afla in conflict de interese conform OUG nr. 66/2011 – Formularul nr. 1 si

-          Formular de oferta – Formularul nr. 2.

Vă rugăm să confirmați intenția de a participa la procedură și primirea adresei noastre.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3874, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

Marius Raul Bostan

Președinte