Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie participare furnizare telefoane mobile 05-12-2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

REF:

Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM organizează procedura de achiziție de telefoane mobile

Denumirea proiectului:

SUCCES – SUSTINEM CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMIEI SOCIALE”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în oameni!”, in baza contractului de finanțare nr. POSDRU/168/6.1/S/144630, încheiat cu AMPOSDRU/OIRPOSDRU Regiunea Centru.

Denumirea contractului: Contract de furnizare telefoane mobile

Stimate domn/Stimată doamnă,

Vă transmitem Invitația de participare la procedura de achiziție directa, având ca obiect atribuirea contractului de furnizare telefoane mobile.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

 

Obiectul și locul de implementare a contractului: furnizare de telefoane mobile, București.

Tipul și durata contractului: Contract de furnizare telefoane mobile, încheiat pe durată de 1 (una) luna.

Valoarea estimată totala: 1.612,9 lei plus TVA, din care:

2 buc x telefoane mobile - 806,45 lei/buc plus TVA.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Data și ora-limită de depunere a ofertei: 12.12.2014, ora 12:00

Adresa poștala la care se transmit ofertele: str. Dumbrava Roșie nr. 2, sector 2, București, cod poștal 020460.

si/sau

Adresa electronica la care se transmit ofertele: alexandru.popescu@fntm.ro.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) zile.

Cursul de referință leu/euro aplicabil (dacă este cazul): N/A. Prețul este fix, in lei.

Ofertele trebuie sa conțină:

-          Certificat de înmatriculare la ONRC / certificat de înregistrare fiscala – copie certificata „conform cu originalul”;

-          Declarație pe propria răspundere a ofertantului ca nu se afla in conflict de interese conform OUG nr. 66/2011 – Formularul nr. 1 si

-          Formular de oferta – Formularul nr. 2.

Vă rugăm să confirmați intenția de a participa la procedură și primirea adresei noastre.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3874, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

Marius Raul Bostan

Președinte