Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie participare inchiriere birou proiect 03-11-2014

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

REF:

Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM organizează procedura de achiziție pentru închiriere birou proiect

Denumirea proiectului:

Rețea de Centre Educaționale Sociale pentru Copii” – ID 145252”, cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, "Investeşte în oameni!".

Denumirea contractului: Contract de închiriere

 

Stimate domn/Stimată doamnă,

 

Vă transmitem Invitația de participare la procedura de achiziție directa, având ca obiect atribuirea contractului de închiriere imobil.

 

INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul și locul de implementare a contractului: închiriere birou proiect, București.

Tipul și durata contractului: Contract de închiriere, încheiat pe durată de minim 1 (un) an.

Cerințe minime:

a)        Locația: sa fie situat într-o zona comerciala/centrala circulata, accesibil;

b)       Suprafața utila: 75 - 100 mp;

c)        Compunerea spațiului: minim 3 încăperi, spațiu utilități, grup sanitar.

d)       Aspect: curat, îngrijit, zugrăvit.

Valoarea estimată totala: 33.870,97 lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Data și ora-limită de depunere a ofertei: 10.11.2014, ora 14:00

Adresa poștala la care se transmit ofertele: str. Dumbrava Roșie nr. 2, sector 2, București, cod poștal 020460 si/sau

Adresa electronica la care se transmit ofertele: alexandru.popescu@fntm.ro.

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 (treizeci) zile.

Cursul de referință leu/euro aplicabil (dacă este cazul): N/A. Prețul este fix, in lei.

 

 

Ofertele trebuie sa conțină:

-          Certificat de înregistrare fiscala – copie certificata „conform cu originalul”;

-          Declarație pe propria răspundere a ofertantului ca nu se afla in conflict de interese conform OUG nr. 66/2011 – Formularul nr. 1 si

-          Formular de oferta – Formularul nr. 2.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3874, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

Marius Raul Bostan

Președinte