Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Lansare a Ghidului de bune practici si diseminare a rezultatelor proiectului „De la informatie la parteneriat” 03-11-2010

"Avand o experienta reprezentativa in promovarea bunei guvernari, Asociatia Institutul Roman de Training si-a propus prin proiectul „De la informatie la parteneriat” – Formare pentru intarirea capacitatii de monitorizare si participare la procesul decizional, implementat in perioada septembrie 2009 – octombrie 2010, instruirea reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale si a partenerilor sociali (sindicate si asociatii patronale) in domeniul aplicarii legislatiei privind accesul la informatiile de interes public (Legea 544/2001) si transparenta decizionala in administratia publica (Legea 52/2003) pentru a se putea dezvolta ca puternici parteneri de dialog pentru institutiile publice.

 

Proiectul „De la informatie la parteneriat” – Formare pentru intarirea capacitatii de monitorizare si participare la procesul decizional este co-finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3. „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.3. „Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile”, Apelul de propuneri 41."

 

Institutul Roman de Training

Adresa: Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, Tronson II, Et. 1, Apt. 1, Sector 4, Bucuresti 040031

Tel./Fax: 021-3116855, 3116858

Persoana de contact:

Letitia Batfoi, Manager de proiect

E-mail: letitia.batfoi@transparenta.info

 

Atasat este Ghidul pentru bune practici.

Pentru mai multe detalii, faceti clic aici: irt.ro