Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

PNDR Masura 7- Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale 20-01-2015

Aceast document este in stadiul de draft si nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. In urma aprobarii, acest document va suferi modificarile necesare.


Zonele rurale din Romania prezinta o deosebita importanta din punct de vedere economic, social si din punct de vedere al dimensiunii, diversitatii, resurselor naturale si umane pe care le detin.

In analiza nevoilor au fost identificate urmatoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spatiului rural romanesc:

• dezvoltarea infrastructurii de baza si a serviciilor in zonele rurale;

• crearea de locuri de munca in mediul rural;

• conservarea mostenirii rurale si a traditiilor locale;

• reducerea gradului de saracie si a riscului de excluziune sociala.
 

Pentru diminuarea decalajelor care persista inca intre mediul rural si cel urban si pentru crearea unor conditii decente de viata la nivelul populatiei rurale, masura va sprijini următoarele tipuri de actiuni:

• investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica din spatiul rural;

• investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural din spatiul rural.

 

Contributia fiecarei sub-masuri la domeniile de interventie
 

Sub-masura 7.2. Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
 

Obiectiv: prin aceasta sub-masura vor fi sprijinite investitii pentru imbunatatirea infrastructurii de baza la scara mica in vederea unei dezvoltari economice durabile si a reducerii saraciei in spatiul rural. Scopul sprijinului acordat prin masura este pentru cresterea numarului de locuitori din zonele rurale care beneficiaza de infrastructura de baza imbunatatita.

 

Operatiuni/Actiuni eligibile

1. Investitii in active corporale

Infrastructura rutiera de interes local si infrastructura de apa/apa uzata:

• constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa;

• constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei publice de apa uzata;

• constructia, extinderea si/sau modernizarea retelei de drumuri de interes local.

Infrastructura educationala:

• infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor si a creselor;

• extinderea si modernizarea (inclusiv dotarea) institutiilor de invatamant secundar superior, filiera tehnologica cu profil resurse naturale si protectia mediului si a scolilor profesionale in domeniul agricol.

Infrastructura sociala:

• infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) infrastructurii de tip after-school).
 

2. Investitii in active necorporale

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu
 

Tipul de sprijin: Rambursarea cheltuielilor eligibile.


Beneficiari: Comunele si asociatiile acestora conform legislatiei nationale in vigoare, ONG-uri/ pentru investitii in infrastructura educationala (gradinite) si sociala ( infrastructura de tip after-school).

 

7.6. Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural
 

Obiectiv: se va oferi va oferi sprijin financiar pentru protejarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, asezaminte monahale inclusiv a asezamintelor culturale. Investitiile vor avea un impact pozitiv asupra turismului local si vor ajuta la stimularea dezvoltarii mediului de afaceri local.
 

Operatiuni/Actiuni eligibile

1. Investitii in active corporale pentru:

• restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de

interes local de clasa B:

• constructia, extinderea si/sau modernizarea drumurilor de acces ale asezamintelor monahale de clasa B;

• restaurarea, conservarea si/sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B;

• modernizarea, renovarea si/sau dotarea asezamintelor culturale (camine culturale).

2. Investitii in active necorporale:

Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu constructia sau renovarea de bunuri imobile si achizitionarea sau cumpararea prin leasing de masini si echipamente noi, in limita valorii pe piata a activului precum onorariile pentru arhitecti, ingineri si consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate in limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad si constructii – montaj, si in limita a 5% pentru proiectele care prevad simpla achizitie.


Tipul sprijinului: Rambursarea cheltuielilor eligibile.
 

Beneficiari:

• Comunele, definite conform legislatiei in vigoare:

• ONG-uri, definite conform legislatiei in vigoare

• Unitati de cult, conform legislatiei in vigoare

• Persoane fizice autorizate/societati comerciale, care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B.

 

 


 

Pentru mai multe informatii, consultati Ghidul solicitantului


 

Sursa MADR