Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

POSCCE - Depunere de proiecte pentru IMM-uri, incepand cu iunie 2009 07-05-2009

In data de 6 mai 2009 au fost lansate, in cadrul Targului IMM-urilor 2009, apelurile de proiecte pentru:

  • Sprijin financiar nerambursabil de pana la 1.075.000 lei pentru investitii pentru IMM-uri

  • Sprijin financiar nerambursabil intre 1.075.001 – 6.450.000 lei pentru investitii pentru IMM-uri


Beneficiarii eligibili, intreprinderi mici si mijlocii, vor putea depune, incepand cu data de 08.06.2009, proiecte pentru accesarea sprijinului nerambursabil disponibil prin intermediul POSCCE, Axa 1, DMI 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata in special a IMM-urilor, Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile.

Bugetul apelului pentru Sprijin financiar nerambursabil de pana la 1.075.000 lei este de 430 de milioane lei, iar cel pentru Sprijin financiar nerambursabil intre 1.075.001 – 6.450.000 lei este de 344 milioane lei, prin aceste doua scheme putand fi finantate urmatoarele tipuri de proiecte:

  • Crearea unei noi unitati de productie

  • Extinderea unei unitati existentepentru cresterea capacitatii de productie

  • Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii

  • Modernizarea intreprinderi, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente

  • Achizitionarea de bunuri intangibile

  • Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus.


Sprijinul nerambursabil pentru IMM-uri poate ajunge pana la 70% din costurile eligibile.

In cazul schemei de sprijin pentru investitii mici, depunerea proiectelor se face in mod continuu pana la concurenta sumei alocate, iar in cazul sprijinului pentru investitii mari, termenul de depunere se incheie la data de 10.08.2009.

Durata de implementare a proiectelor este de maximum 2 ani de la data semnarii contractului de finantare, iar fiecare solicitant poate depune un singur proiect in cadrul aceluiasi apel de proiecte.


Sursa: MIMMCMA