Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Proiect MICESA: cursuri gratuite, sprijin financiar pentru înființarea de afaceri în Alba Iulia 26-01-2018

Comunicat de presă

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“ este derulat de Municipiul Alba Iulia, printr-un parteneriat solid cu șase organizații și vizează 600 de persoane din trei comunităţi marginalizate ale orașului: Chicago“ (blocurile V5 și V6)Goldiş (blocurile 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa” (str. Alunului nr. 1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului – imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162). Sunt comunități aflate în risc de sărăcie și excluziune socială. 

 

Serviciile furnizate în cadrul proiectului MICESA sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, vor avea ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului. Conjugate, aceste măsuri vor avea ca rezultat schimbarea modului de viață pentru zeci de familii din comunitățile amintite.

 

Cine are acces la serviciile gratuite ale proiectului? 
Beneficiarii trebuie să îndeplinească câteva condiții obligatorii: să aibă domiciliul/să locuiască în comunitățile amintite;  să fie în risc de sărăcie și excluziune socială. Cei interesați pot aflata detalii concrete legate de înscrierea în proiect de la experții: Livia ISTRATE: 0720-450887; Cristina BOC: 0753-115506; Petronela ȘERBAN: 0752-476357.

 

În derulare sunt și sesiunile de informare și consiliere profesională, în urma cărora benficiarii sunt îndrumați spre unul dintre cursurile de formare profesională organizate gratuit prin proiect:

• măcelar

• îngrijitor bătrâni la domiciliu

• bucătar

• lucrător în comerț

• agent de curățenie

• agent de securitate

• tâmplar universal

• lucrător finisor pentru construcții

• operator mașini unelte cu comandă numerică 

• croitor îmbrăcăminte

 

Prin participarea la programele de formare profesională, finalizate cu diplome de calificare ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), beneficiarii își cresc abilitățile și competențele profesionale. Pe termen lung, măsura va crește atât nivelul de trai al persoanelor calificate, cât și al membrilor familiilor acestora și implicit al comunităților din care fac parte.

 

O componentă importantă a proiectului este cea de antreprenoriat. Acțiunile de consiliere și asistență antreprenorială vor fi particularizate pe nevoile celor care intenționează să realizeze activități independente. Prin proiect se vor înființa cel puțin 15 structuri economice, ai căror beneficiari vor fi tot persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile amintite. Măsura va implica înființarea de noi locuri de muncă, dar și asigurarea unor venituri stabile și mai bune. În urma participării la programul de formare FNTM „Inițiere în Competențe antreprenoriale“ acreditat ANC și la sesiunile de consultanță/consiliere, persoanele interesate se pot înscrie la concursul de planuri de afaceri, în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile de 25.000 de euro pentru dezvoltarea unei activități independente.

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

 

Date de contact:

Neag Nicolae

Telefon: 0745 775950

Email: nicuneag@gmail.com