Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Publicarea situatiei implementarii Programelor Operationale finantate din Instrumente Structurale 06-05-2009

In vederea asigurarii transparentei in ceea ce priveste gestionarea Instrumentelor Structurale in Romania, in sectiunea "Rezultate" a fost publicata situatia depunerii si aprobarii de proiecte, a semnarii de contracte de finantare si a efectuarii de plati catre beneficiari, precum si lista proiectelor contractate pana la data de 30 aprilie 2009.

 
Sursa: www.fonduri-ue.ro