Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Vă puteți înscrie la cursuri de antreprenoriat oferite de FNTM din cadrul proiectului MICESA până pe 20 iunie 26-04-2018


Invităm persoanele din Alba-Iulia, din comunitatea MICESA, care sunt interesate de participarea la Programele de formare antreprenorială FNTM, acreditat ANC oferite gratuit prin proiectul MICESA, să se înscrie până la 20 iunie 2018, la Consultantul antreprenorial FNTM Claudia Pilat.

 

Activităţile MICESA se derulează în Alba Iulia și vizează 600 de persoane din trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), Goldiş (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite) și „Pâclişa” (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).
Înscrierea la programele de antreprenoriat se realizează prin completarea unui dosar de aplicare care conține urmatoarele documente:
 

Formular de aplicare la Cursul de Inițiere în Competențe Antreprenoriale, acreditat ANC, organizat de FNTM prin proiectul MICESA (disponibil spre descărcare mai jos)

Curriculum Vitae - CV completat și semnat

Copie a actului de identitate

Copie a certificatului de naștere (în cazul în care actul de identitate nu conține numele părinților, necesar pentru emiterea diplomei)

Copie după actul de stare civilă,(certificat de căsătorie/divorț-în caz de schimbare a numelui)

Diploma de studii - minim 8 clase (copie)

Declarație pe propria răspundere de participare la formare antreprenorială (disponibilă spre descărcare mai jos)

 

 

Click aici pentru a afla mai multe detalii despre MICESA 

 

 

Actele solicitate sunt necesare eliberării Certificatului de absolvire de către Autoritatea Națională pentru Calificări.

 

Acest curs este dedicat doar beneficiarilor care nu au mai participat la un alt program de formare în competențe antreprenoriale gratuit, cofinanțat din fonduri publice (inclusiv Fonduri Structurale).

 

În vederea selecției celor 40 de cursanți pentru programul de formare, se va lua în considerare și participarea la acțiunile proiectului MICESA, precum:

 - Conferința de motivare antreprenorială, ce va fi organizată în 7 iunie 2018, la Alba Iulia. 

 - Întâlniri de consultanță și consiliere antreprenorială organizate prin proiect, cu experții DAD Expertise, PAEM și FNTM.

 

Contact pentru înscrieri la formare antreprenorială:
Claudia Pilat
E-mail claudia.pilat@fntm.ro
Telefon 0745861220
 


Puteți descărca documentele de mai jos, în vederea înscrierii în etapa de formare antreprenorială FNTM și pentru a vă documenta despre structura cursurilor de antreprenoriat:
 

2018.04 MICESA_Formular de aplicare formare antreprenoriala FINAL.DOC

2018.04 MICESA Declaratie pe propria raspundere privind participarea la formare.doc


 

Prezentare cursuri de antreprenoriat:
 

2018.04 MICESA_Handout Curs ANC_FNTM.DOC

2018.04 MICESA_Handout Programe eLearning_FNTM.DOCX

 

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“ este derulat de Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu șase organizații și vizează 600 de persoane din trei comunităţi marginalizate ale orașului: Chicago“ (blocurile V5 și V6),Goldiş (blocurile 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”  (str. Alunului nr. 1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. Văii, str. Carpenului - imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 – capăt stradă imobil 162). Sunt comunități aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

 

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“ este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.