Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Alba Iulia 360 22-03-2021

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, a fost derulat începând din martie 2018 de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Liceul de Arte ,,Regina Maria" Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Alba Iulia 360  s-a adresat unui grup țintă de circa 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului. Toate serviciile proiectului au fost gratuite.

 

Serviciile gratuite furnizate prin proiect sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera medicală, socială, profesională, educațională, juridică etc. Vorbim de servicii de îngrijire medicală la domiciliu, sprijin pentru obținerea drepturilor de asistență socială, încurajarea tinerilor să învețe o meserie, pregătirea adulților prin programe de formare profesională în meserii cerute pe piața muncii. Experții proiectului au selectat copii pentru sesiuni de terapie  ocupaţională, programe de educație parentală, dar și elevi  pentru programe de tip „Şcoală după Şcoală”. Prin proiect au fost făcute și lucrări de igienizare și/sau renovare a unor locuințe din cele cinci comunități.

 

Zeci de familii din cele cinci comunități au altă viață la finalul proiectului prin serviciile oferite: îngrijire medicală la domiciliu; sprijin pentru rezolvarea problemelor cu actele de identitate și/sau proprietate; ajutor pentru obținerea drepturilor de asistență socială; implicarea elevilor în programul „Școală după școală“;  sprijinirea tinerilor să învețe o meserie;  pregătirea adulților pentru piața muncii prin programe de formare profesională; pregătire de specialitate și sprijin financiar pentru înființarea de afaceri;  lucrări de igienizare și/sau renovare a unor locuințe din cele cinci comunități. Fiecare persoană va beneficia de minimum două măsuri de sprijin (educaţie, ocupare, servicii socio-medicale, antreprenoriat, condiţii  de  locuit, reglementarea actelor de identitate).

 

În cadrul proiectului, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM a vizat stimularea antreprenorială din aceste cinci comunități defavorizate în care exisă populație de etnie romă în vederea înființării de afaceri, alături de partenerii PAEM, DAD Expertise, AJOFM, INTRATEST și BPI Group.  Astfel, cei 6 parteneri din componenta de antreprenoriat furnizează servicii personalizate de consultanță și consiliere antreprenorială pentru 185 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din care 85 persoane au beneficiat de cursuri de competențe antreprenoriale realizate de FNTM și BPI Group, iar 3 persoane de microgranturi oferite prin proiect de FNTM pentru demararea unei afaceri

 

Alba Iulia 360: Trei afaceri cu finantare din fonduri europene, infiintate cu asistenta din partea FNTM

.

În mod concret, FNTM a oferit consultanță antreprenorială și a asigurat educația antreprenorială a 40 persoane în cadrul a două cursuri acreditate ANC de Inițiere în Competențe Antreprenoriale și prin urmarea unuia dintre cele două cursuri de e-Learning dezvoltate de FNTM: Antreprenor și Întreprinzător în turism

 

Cursurile acreditate ANC s-au desfășurat în perioada iulie - septembrie 2018, iar cursurile e-Learning în iunie - noiembrie 2018.

 

 

În luna iunie 2018, la Alba Iulia, FNTM a organizat o conferință motivațională în domeniul antreprenoriatului. Conferința a cuprins prezentări despre oportunitățile din componenta de antreprenoriat, povești de succes și filme motivaționale, studii de caz și sesiuni interactive de discuții între experți-traineri și participanți, fiind abordate teme de interes cu accent pe dezvoltare locală, management si cultură antreprenorială.

 

Cursanții au primit diplome de absolvire acreditate ANC pentru cursul de Inițiere în Competențe Antreprenoriale, respectiv diplome de absolvire a Programului e-Learning ales, sub egida FNTM și a partenerilor.

 

 

Valoarea totală a proiectului este de aproape 25,2 milioane lei, din care contribuția nerambursabilă este 24,3 milioane, iar 807.983 lei este contribuția Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

 

Claudia Pilat, consultant antreprenorial FNTM
 
E-mail: claudia.pilat@fntm.ro
Telefon: 0745861220