Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Anunt selectie partener 17-08-2020

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza o procedura de selectie a unui Partener in cadrul Proiectului Start-up Plus - Antreprenoriat Urban in Centrul TariiProiectul este implementat in perioada ianuarie 2018 – ianuarie 2021. Etapa contractuala actuala conform graficului de implementare al proiectului, este reprezentata de monitorizarea functionarii intreprinderilor infiintate in cadrul Proiectului. Noul partener va inlocui partenerul responsabil de infiintarea si monitorizarea unor noi intreprinderi, in judetele Brasov si Covasna.

Potentialul partener trebuie sa respecte cerintele generale si criteriile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca Partenerul, asa cum sunt prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii generale si Conditii specifice.

Partenerii interesati de o colaborare sunt invitati sa-si exprime optiunea lor pana la data de 24.08.2020, orele 16:00, prin email la adresa info@fntm.ro.

Aplicatia va cuprinde descrierea succinta a organizatiei Partenerului, experienta similara, capacitatea tehnico-financiara si orice alte elemente pe care le considera relevante. FNTM poate solicita transmiterea unor documente justificative in sprijinul celor prezentate.

In procedura de selectie a Partenerului, se poate considera un avantaj existenta unor relatii anterioare de parteneriat/colaborare/etc intre FNTM si respectivul Partener sau reprezentantii acestuia.