Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Aproape 87 de milioane de lei sprijin pentru IMM-uri prin 2 Programe nationale 20-07-2016
 
UPDATE (29 iulie 2016)
Perioada de înscriere a planurilor de afaceri pentru Programul național multianul de microindustrializare și în cadrul Programului național multianual pentru înființarea și dezvoltarea IMM în mediul rural s-a prelungit până în data de 5 agust 2016, ora 20.00.  
 
În perioada 20 iulie 2016, ora 10.0029 iulie 2016 5 august 2016, ora 20.00 este activă aplicația de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului național multianul de microindustrializare și în cadrul Programului național multianual pentru înființarea și dezvoltarea IMM în mediul rural.

 
Detalii despre programe se regasesc pe site-ul oficial www.aippimm.ro, al Direcției Generale Politici Antreprenoriale - Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de afaceri.
 
 
Programul național multianul de microindustrializare este un program de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, implementat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA).
 
Obiectivul programului îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare. 
 
Bugetul alocat este de 60.890.000 lei şi se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 244 de beneficiari. 
 
Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:
 
- 10 Industria alimentară
- 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
- 13 Fabricarea produselor textile;
- 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
- 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
- 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
- 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
- 24 Industria metalurgică;
- 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
- 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
- 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
- 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
- 31 Fabricarea de mobilă;
- 32 Alte activităţi industriale n.c.a.
 
Pentru mai multe detalii despre programul de finantare, click aici.
 
 
Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural urmăreşte încurajarea şi stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, prin stimularea creşterii numărului de locuri de muncă şi a numărului de IMM-urilor în mediul rural şi facilitarea accesului acestora la sursele de finanţare. 
 
Schema se aplică în mediul rural, pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. 
 
Bugetul alocat este de 25.900.000 lei şi se estimează acordarea de ajutor unui număr de minim 207 de beneficiari. Valoarea finanţării alocate este de maxim 90% din cheltuielile eligibile(exclusiv TVA), dar nu mai mult de 125.000 lei.
 
Pentru mai multe detalii despre programul de finantare, click aici
 

Sursa: www.aippimm.ro