Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Azi se lanseaza programul START pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale 18-04-2011


Lansarea Programului START 2011

Comunicatul de presa al Agentiei pentru Implementarea proiectelor si programelor pentru IMM-uri anunta urmatoarele:


"Vineri, 8 aprilie 2011 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 250 Partea I, Decizia  Presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii nr.70, prin care a fost aprobata procedura Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START.
Prin implementarea acestui program, Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii sprijina si dezvolta infiintarea de noi IMM-uri.

Obiectivul Programului
Obiectivul il constituie stimularea infiintarii de noi societati comerciale, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private. 

Bugetul Programului
Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2011 este de 10.000.000 lei gestionati de Agentie pentru organizarea si desfasurarea de workshopuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD /EMPRETEC si acordarea de Alocatii Financiare Nerambursabile (AFN). 

Beneficiari eligibili
Pot beneficia de prevederile Programului persoane fizice si juridice care, la data inscrierii online, indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

Etapa I - persoanele fizice:
sunt cetateni romani; nu au  beneficiat de finantare in cadrul acestui Program nici ca persoana fizica si nici ca asociat, actionar, administrator intr-o societate comerciala care a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil in cadrul acestui program in anii anteriori; au studii medii sau superioare definitivate.

Etapa a II – societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii): 
sunt organizate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare sau in baza Ordonantei de Urgenta nr. 6/2011; sunt IMM; au capital social integral privat si sunt persoane juridice romane; nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului si nu au  asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului – START in anii anteriori; administratorul societatii are cel putin studii medii definitivate; au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data completarii online a formularului de preselectie la etapa a II-a si au ca obiect de activitate cel putin un cod CAEN eligibil in cadrul Programului pe care acceseaza; nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru.

Programul se va derula in 2 etape:

Etapa I – cursuri de pregatire antreprenoriala UNCTAD EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii IMM-urilor in domenii de interes pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si cu aplicabilitate practica, necesare inceperii si dezvoltarii unei afaceri. Produsul de baza oferit participantilor la program este atelierul de lucru pentru dezvoltarea competentelor personale antreprenoriale dezvoltat de Universitatea Harvard impreuna cu Management Systems International si McBeer & Co  care se va desfasura pe parcursul a 9 zile calendaristice. In vederea implementarii primei etape a Programului, serviciile de instruire specifice Programului vor fi efectuate de traineri nationali certificati si in curs de certificare de catre UNCTAD Geneva. 
Etapa a II a - se finanteaza  implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri in urmatoarele conditii:
a) Schema de finantare cu credit bancar:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
- Credit bancar – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 lei/beneficiar - acordat de catre institutia de credit partenera. Procentul de minim 30% credit nu este obligatoriu pentru proiecte cu valoare eligibila mai mare de 150 000 lei, schema de finantare fiind AFN – maxim 100 000 Lei; Credit – minim 50 000 Lei; Contributie proprie – pana la acoperirea valorii eligibile a proiectului. 
Institutia de credit partenera poate acorda finantare si pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului dar in afara programului.

b) Schema de finantare fara credit bancar:
- Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar.
- Contributie proprie – minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile: Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru - inclusiv software-ul aferent; Aparate si instalatii de masura, control si reglare; Mijloace de transport necesare desfasurarii activitaĊ£ii/activitatilor pe care s-a accesat programul; Licente, brevete, marci, francize, etichetare ecologica, software; Achizitionarea de echipamente IT (unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifuncĊ£ionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc.); Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba  destinatie locativa; Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare; Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate. Se considera cheltuiala eligibila si taxa de achizitionare a domeniului Internet, precum si achizitionarea softului pentru comertul online; Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare; Promovarea online a activitatilor societatii comerciale, elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a activitatilor desfasurate de societate, pe suport hartie si pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile); Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile)

Obiectul finantarii trebuie sa fie direct legat de codul CAEN accesat in cadrul Programului.

A.I.P.P.I.M.M. demareaza implementarea Programului in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
Inscrierea in program se face online pe site-ul  www.aippimm.ro, incepand cu data de 18 aprilie 2011 ora 10.00, pana in data de 22 aprilie 2011 ora 16.30. 
Detalii suplimentare se pot obtine de la Oficiile Teritoriale si de la Agentia pentru Implementarea proiectelor si programelor pentru IMM-uri -  Str. Poterasi nr. 11 sector 4, Bucuresti, tel:021-335.26.20; 335.26.32, fax. 021-336.18.43, www.aippimm.ro."

Pentru mai multe detalii, faceti click
 aici.