Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Conferința „Cultura antreprenoriatului contra culturii resemnării”, 7 iunie 2018 - Alba Iulia 18-05-2018


Conferința „Cultura antreprenoriatului contra culturii resemnÄrii”
7 iunie 2018 - Alba Iulia

proiectul „MÄsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitÄțile marginalizate

din Municipiul Alba Iulia - MICESA“


 

Marginalizarea nu-i o fatalitate, iar sÄrÄcia nu trebuie sÄ fie un destin. Experții proiectului MICESA vÄ pot demonstra toate acestea. VÄ invitÄm în acest sens la Conferința de joi, 7 iunie 2018, organizat la Hotel Mariss, strada Viilor 39, din Alba Iulia, dedicatÄ promovÄrii antreprenoriatului în trei comunitÄți marginalizate din municipiu


Derulat de Municipiul Alba Iulia în zone din comunitÄțile „Goldiş”, „Pâclişa” și „Chicago“, proiectul MICESA oferÄ ajutor țintit, concret, pentru educaţie, servicii medicale şi sociale, formare profesionalÄ, piața muncii, reglementarea documentelor și îmbunÄtÄţirea condiţiilor de locuit pentru mai bine de 600 de persoane defavorizate.
 

Dar cel mai bun antidot la marginalizare și cea mai bunÄ pavÄzÄ contra sÄrÄciei sunt bunÄstarea, dinamismul social, încrederea de sine aduse de economia de piațÄ. Fiind un proiect cu servicii integrate, MICESA nu se limiteazÄ la asistența fireascÄ furnizatÄ celor defavorizați, ci vizeazÄ și dezvoltarea culturii antreprenoriale în astfel de zone.  
 

40 de persoane din cele trei comunitÄți vor participa și la cursurile gratuite de antreprenoriat special concepute de Fundația NaționalÄ a Tinerilor Manageri - FNTM. Vor fi încurajate sÄ-și deschidÄ propriile afaceri. Vor primi consultanțÄ sÄ-și realizeze planurile de afaceri, din partea partenerilor componentei antreprenoriale: FNTM, DAD EXPERISE și FUNDAȚIA PAEM ALBA. Vor intra cu aceste planuri de afaceri într-un concurs în urma cÄruia vor fi selectate 15 idei de noi afaceri a cÄror implementare va fi susținutÄ cu 15 granturi de pânÄ la 25.000 euro. Pe scurt, aceasta este componenta antreprenorialÄ derulatÄ în cadrul proiectului „MÄsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitÄțile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“.

 

Sigur, pare o poveste idealÄ. Dar o vom pune în practicÄ prin MICESA. ProvocÄrile sunt fÄcute pentru a fi transformate în oportunitÄți, iar în Alba-Iulia nu sunt puțini aceia care au știut sÄ transforme dificultÄți în povești de succes care au produs bunÄstare ori au dat speranțÄ acolo unde nu era loc de așa ceva.

 

O parte dintre poveștile de succes le veți cunoaște joi, 7 iunie 2018, când ne dorim sÄ fiți alÄturi de noi la Conferința din Alba Iulia, sÄ înfrângem pesimismul sau dependența din comunitÄțile marginalizate promovând antreprenoriatul împotriva resemnÄrii.
Evenimentul poate fi consultat și în secțiunea dedicatÄ evenimentelor de pe pagina de Facebook FNTM https://www.facebook.com/events/178744886171909/.

 

Înscrierile se pot realiza deja la expertul FNTM Claudia Pilat, prin transmiterea confirmÄrii de participare, cu datele dumneavoastrÄ, la claudia.pilat@fntm.ro, tel. 0745861220.UPDATE - Agenda evenimentului poate fi consultat AICI.
 

Proiectul MICESA este implementat de Municipiul Alba Iulia în parteneriat cu DAD EXPERTISE, Agenția JudețeanÄ pentru Ocuparea Forței  de MuncÄ Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația NaționalÄ a Tinerilor Manageri - FNTM, FUNDAȚIA PAEM ALBA și Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba. Proiectul e dedicat comunitÄților „Chicago“ (blocuri V5 și V6),„Goldiş”(blocuri 6BCD, 7BCD, 8 BCD) și „Pâclişa”(str. Alunului nr.1-20, str. Coastei, str. Mierlei, str. Rariștei, str. VÄii, str. Carpenului - imobil 141 A-E, interval intersecție imobile 132, 153 - capÄt stradÄ imobil 162). MICESA este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.