Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

CultIN: 500.000 lei finantare pentru proiecte culturale 26-07-2016

Ministerul Culturii a lansat Programul CultIN, instrument de finanţare ce se adresează antreprenorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul industriilor culturale și creative, iniţiativelor personale organizate în companii, hub-uri, incubatoare de proiecte şi afaceri, studiouri de creaţie, care au potenţialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietăţii intelectuale.

 

Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a acţiunilor/ proiectelor culturale din cadrul Programului CultIN este de 500.000 lei.
Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 50.000 lei.

 

Dosarele pot fi depuse în perioada 12 iulie - 10 august 2016 (până la ora 17.00) la Registratura Generală a Ministerului Culturii, bd. Unirii, nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea „Proiect Program CULTIN  2016”.
Ofertele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 10 august.

 

Conform Ministerului Culturii, domeniile culturale pentru care solicitanţii pot depune oferte în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile sunt: arhitectură, meşteşuguri, design(e.g. grafic vestimentar, de produs), media digitale și organizare în comunităţi creative (huburi culturale).

 

Ofertele culturale din domeniul industriilor culturale şi creative sunt prezentate de solicitanţi sub forma unui dosar (în format clasic, cu şină), care trebuie să conţină următoarele documente:
 
Domeniile  culturale pentru care solicitanţii pot depune oferte în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile sunt: arhitectură, meşteşuguri, design (e.g. grafic vestimentar, de produs), media digitale și organizare în comunităţi creative (huburi culturale).
 
Obiectivele programului sunt:
 
1. Stimularea creativităţii şi a talentului indivizilor, valorificat prin iniţiative personale sau organizat în companii, hub-uri (spații de lucru/discuții, asociații din mediul creativ și cultural), incubatoare de proiecte şi afaceri (instituţii/spații/asociații care urmăresc crearea unui mediu favorabil pentru firme cu potenţial de dezvoltare), studiouri de creaţie (spațiu/atelier/instituție/asociații care au ca scop creația și exploatarea proprietății intelectuale), care au potenţialul de a genera prosperitate prin valorificarea proprietăţii intelectuale;
 
2. Sprijinirea sistemului de funcţionare colaborativ prin antrenarea mai multor actori proveniţi din domenii diverse ale industriilor culturale şi creative (clustere culturale şi creative);
 
3. Încurajarea identificării unor pieţe noi de distribuţie a serviciilor şi produselor realizate prin contribuţia creativă şi inovatoare a artiştilor, creatorilor şi antreprenorilor din domeniul industriilor culturale şi creative.
 
Ofertele culturale din domeniul industriilor culturale şi creative sunt prezentate de solicitanţi sub forma unui dosar (în format clasic, cu şină), care trebuie să conţină următoarele documente:
 
1. Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 1). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat, de la adresa cultura.ro.
2. Copia, certificată “conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul;
3. Copia, certificată “conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele aditionale, dupa caz;
4. Copia certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare);
5. Copie a Certificatului de atestare fiscală aflat în termenul de valabilitate;
6. Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice;
7. Dovada existenței altor surse atrase/proprii (contract de co-finanțare sau extras de cont);
8. CV-urile membrilor echipei.
9. Documentele privind eventualele parteneriate, după caz.
 
 
Despre eligibilitate si alte informatii puteti citi pe site-ul Ministerului Culturii.