Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte achizitie autoturism 02-03-2011

Fundatiia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a unui autoturism finantat prin leasing financiar. 

 

Sursa de finantare este Proiectul „Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/92/3.1/S/64346.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Specificatiile tehnice ale autoturismului, precum si caracteristicile finantarii trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertant. 

 

Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 17.03.2011, ora 11.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic. 

 


 

Marius Raul Bostan

Presedinte