Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte achizitie servicii de inchiriere imobile - Brasov 06-04-2011

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a serviciilor de inchiriere imobile.

 

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri intentioneaza sa incheie un contract de inchiriere pentru un imobil de birouri situat in judetul Brasov. Durata contractului de inchiriere este de 22 luni, pana la data de 31.01.2013.

 

Sursa de finantare este Proiectul „Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de interventie 3.1 - „Investeste în oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/92/3.1/S/64346.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

 

Specificatiile tehnice trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti. 

 

Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 21.04.2011, ora 09.00, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

Marius Raul Bostan

Presedinte