Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte pentru achizitie aparat videoproiector 28-01-2011

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a unui aparat videoproiector, conform specificatiilor tehnice prevazute in Documentatia pentru ofertanti.

 

Sursa de finantare este Proiectul RURAL-Antreprenor, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/83/5.2/S/59596.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Specificatiile tehnice ale produsului trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti care poate fi solicitata prin email: info@fntm.ro; alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 02.02.2011, ora 11.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail la adresa info@fntm.roalexandru.popescu@fntm.ro.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

Marius Raul Bostan

Presedinte