Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte servicii intretinere echipamente 21-06-2012

Invitaţie la depunerea de oferte

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri organizează procedura de achiziţie a serviciilor de intretinere echipamente.

Obiectul contractului de servicii il constituie prestarea unor servicii de intretinere echipamente. 

Specificaţiile complete se regasesc în Documentaţia pentru ofertanţi, care poate fi solicitată prin email:alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

Sursa de finanţare este Proiectul Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investește în oameni!”, avand Contractul de finanţare POSDRU/92/3.1/S/64346.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este preţul cel mai scăzut.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 27.06.2012, ora 11.00, la sediul achizitorului din Bucureşti, str. Dumbrava Roşie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod poştal 020463 sau prin e-mail la adresaalexandru.popescu@fntm.ro.

Pentru alte informatii, vă puteţi adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

Marius Raul Bostan

Preşedinte FNTM