Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

MICESA: Invitatie la depunerea de oferte 15-10-2020

 

 

Fundația Națională a Tinerilor Manageri organizează procedura de achiziție de servicii organizare conferință online pentru implementarea Proiectului „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia" - MICESA, ID 101157.

Obiectul contractului este reprezentat de:

Ø  Servicii logistice pentru organizarea unei conferinte online, prin intermediul unei platforme specifice de comunicare audio-video la distanta.

Ø  Servicii de realizare a unui numar estimat de 7 – 10 filme de prezentare a povestilor de succes, care vor fi difuzate in timpul conferintei

 

Durata contractului este de 2 luni. Valoarea estimată este de 32.065,18 lei fără TVA.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare este oferta cu prețul cel mai scăzut.

Oferta trebuie să răspundă cerințelor minime prezentate în Fișa tehnică, atașată.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 20.10.2018, ora 16.00, prin email la adresa alexandru.popescu@fntm.ro.

Pentru alte informații, vă puteți adresa la numărul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu.

 

Responsabil juridic

Alexandru Popescu

 

Descărcați Fisa_tehnica_organizare_eveniment_online_MICESA.doc