Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Monitorizarea noilor intreprinderi infiintate in cadrul Proiectului Start-up Urban 24-06-2019

 

Înființarea în mediul urban a celor 54 de afaceri cu profil non-agricol se va realiza până cel târziu în iunie - iulie 2019, de către beneficiarii cu planuri de afaceri selectate prin concursul organizat în prima etapă a proiectului, între august - noiembrie 2018, după ce aceștia au parcurs stagii de practică și au beneficiat de consultanță-mentorat.

 

După înființarea afacerilor, beneficiarii vor înștiința și vor transmite către administratorii schemei de grant dovezile de înființare a întreprinderii. Ulterior înființării, fiecare dintre cele 54 de întreprinderi va primi, în două tranșe, ajutorul de minimis în valoare de maximum 39.000 euro. O primă tranșă de maximum 75% se acordă după înființarea afacerii.

 

Tranșa finală, reprezentând diferența până la valoarea totală, se acordă după ce beneficiarul grantului dovedește realizarea din activitatea curentă, în termen de 12 luni, de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul nerespectării acestor condiții, tranșa finală nu va fi acordată.

 

Beneficiarii vor implementa planurile de afaceri pe perioada primelor 12 luni de funcționare și finanțare, urmărind realizarea obiectivelor și angajarea, în maximum 6 luni de la semnarea contractului de subvenție, a cel puțin 2 persoane cu domiciliul în Regiunea Centru.

 

După lansarea noilor afaceri, activitatea de consultanță/ mentorat oferită celor 54 de beneficiari încetează, începând acțiunea de monitorizare a implementării planurilor de afaceri.

 

În acest prim an de funcționare, activitatea celor 54 de afaceri înființate va fi monitorizată de către administratorii schemei de grant (liderul de consorțiu și partenerii proiectului), prin monitori județeni. În baza informațiilor primite și analizei acestora, administratorii de grant vor realiza recomandări și indicații de corectare a eventualelor abateri.

 

Proiectul Start-up Urban intră în faza de monitorizare din momentul în care părțile semnează Contractul de subvenție și se încheie la finalul perioadei de sustenabilitate.

 

În cadrul monitorizării proiectului, administratorul schemei de minimis și expertul monitor își asumă supravegherea implementării proiectelor prin verificarea datelor raportate de beneficiari, respectarea graficului de implementare a proiectului, vizite la fața locului etc.

 

Monitorizarea se realizeaza atât prin vizite de monitorizare la fața locului a monitorilor județeni, cât și prin verificarea rapoartelor lunare ale fiecarei întreprinderi din portofoliul judetean.

 

Beneficiarul ajutorului de minimis va realiza raportari lunare către echipa proiectului, ce includ urmatoarele capitole:

 

- Tehnic: rapoarte tehnice privind activitățile realizate pe luna în curs, în conformitate cu graficul asumat prin planul de afacere selectat, rezultatele realizate lunar prin activitățile derulate, resursele umane alocate pe actitivități și, implicit menținerea locurilor de muncă asumate prin planul de afacere etc.

 

- Financiar: înregistrarea subventiei și a cheltuielilor pe conturi analitice dedicate, reflectarea acestora în documente financiar-contabile (ștate de plata, registrul de casă pentru efectuarea plăților aferente ajutoarelor de minimis, facturi/bonuri fiscale emise de furnizori, ordine de plată, dispoziții de plată, registre de casă, balanțe contabile lunare, registre jurnal, NIR-uri, bonuri de consum, ordine de deplasare, registre mijloace fixe și obiecte de inventar etc.) în conformitate cu legislatia aplicabila.

 

- Juridic: achizitii desfasurate, contracte de prestari-servicii etc.

 

Monitorii judeteni, sub coordonarea echipei de proiect, monitorizează și verifică lunar rapoartele și documentele ce reflectă activitatea întreprinderii pe luna raportată pentru respectarea clauzelor contractuale.

 

Beneficiarii vor realiza, după modelul oferit de administratorul schemei, un raport de activitate care va descrie activitățile realizate în cadrul lunii calendaristice (respectare calendar activități, detalii tehnice, promovare vânzări etc). Rapoartele vor avea o frecvență lunară și se vor depune până la data de 15 ale lunii calendaristice curente, pentru luna calendaristică anterioară.

 

Alături de rapoarte vor fi trimise de către beneficiari și documente relevante privind situația plăților, situația încasărilor, balanțe contabile și alte documente ce vor fi solicitate de către administratorul schemei de minimis în vederea unei mai bune monitorizări a activității întreprinderilor.