Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Ordinul 3154/2008 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii 07-11-2008

Beneficiarii eligibili POSDRU pot solicita o prefinantare de 30 % in cadrul axelor 1-5, respectiv 40% in cadrul axei 6, acordata integral sau in transe, conform Ordinului 3154/2008 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii, publicat in Monitorul Oficial.

Nu se acorda prefinantare beneficiarilor de proiecte finantate in cadrul axelor prioritare de asistenta tehnica din cadrul Programelor Operationale si in cadrul PO Asistenta Tehnica, in cazul in care acesti fac parte din categoria institutiilor publice din administratia publica centrala.

Recuperarea avansului se realizeaza prin aplicarea unui procent din valoarea fiecarei cereri de rambusare, stabilit de fiecare autoritate de management. O alta prevedere a ordinul reglementeaza modul de recuperarea creantelor bugetare ale Uniunii Europene si ale bugetului general consolidat, ca urmare a unor nereguli aparute in timpul implementarii proiectelor finantate din fonduri nerambursabile.

Sursa: www.fonduristructurale.ro

DOWNLOAD