Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

S-au deschis 5 linii de finantare prin Programul pentru Pescuit 12-11-2013

Proiectele finanţate prin intermediul Fondului European pentru Pescuit trebuie să contribuie la stabilirea unui echilibru între resursele şi capacitatea de pescuit, la protejarea şi valorificarea mediului şi resurselor naturale, la sprijinirea competitivităţii şi viabilităţii economice a acestui sector, la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele cu activităţi de pescuit şi la promovarea egalităţii dintre femeile şi bărbaţii care muncesc în acest sector.

Principalele prioritati de interventie a Fondul European pentru Pescuit sunt:

  • Adaptarea flotei de pescuit comunitare la resursele disponibile;
  • Acvacultura, pescuit in apele interioare, procesare si marketing a produselor din pescarii si acvacultura;
  • Masuri de interes colectiv;
  • Dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit;
  • Asistenta tehnica necesara facilitarii implementarii ajutorului financiar din Fondul European pentru Pescuit.

Cele 5 linii de finantare sunt urmatoarele:

POP: Masura 2.1 – Investitii productive in acvacultura – Operatiunea 1: Protecţia mediului
Termenul de depunere a cererilor de finantare: 10.12.2013

POP: Masura 2.1 – Investitii productive in acvacultura – Operatiunea 2: Trecerea la acvacultură ecologică
Termenul de depunere a cererilor de finantare: 10.12.2013

POP: Masura 2.1 – Investitii productive in acvacultura – Operatiunea 3: Acvacultura durabila in situri Natura 2000
Termenul de depunere a cererilor de finantare: 29.11.2013

POP: MĂSURA 3.1 – „Acţiuni colective” – Actiunea: Crearea şi restructurarea organizaţiilor de producători
Termenul de depunere a cererilor de finantare: 29.11.2013

POP: MĂSURA 3.3 – „Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi” – Actiunea 1: Investiţii în porturi de pescuit existente
Termenul de depunere a cererilor de finantare: 29.11.2013