Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Stagii de practica gratuite pentru cei 54 de castigatori ai finantarilor Start-up Urban 14-12-2018

 

 Cei 54 de participanți ale căror planuri de afaceri au fost selectate spre finanțare (lista acestora este disponibilă la acest link) în cadrul proiectului Start-up Urban, vor urma în perioada următoare stagii de practică, ce se vor încheia pe 21 ianuarie 2019. Stagiile se organizează în întreprinderi existente şi funcţionale, cu obiect de activitate similar, din aceeași grupă CAEN cu cea a afacerilor care vor fi finanţate prin proiect în Regiunea Centru (judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu și Mureş).

 

Stagiile de practică durează de 40 de ore şi se desfășoară sub îndumarea unui mentor cu peste 10 ani experienţă specifică în domeniu din organizaţia gazdă. Mentorii vor fi disponibili pentru îndrumarea cursantului în vederea realizării stagiului de pregătire și vor facilita implicarea în derularea acestor stagii  a managerilor și angajaților întreprinderii relevanți pentru nevoile cursantului.

 

Activitatea are ca scop sprijinirea celor care beneficiază de mentorat prin activităţi şi metode de instruire, practică, strategie, consiliere, schimb de bune practici şi transfer de know-how, utile în iniţierea şi dezvoltarea viitoarei afaceri. Se urmărește înţelegerea de către cursanți a modului de funcţionare a unei întreprinderi al cărei obiect de activitate se regăseşte în aceeaşi grupă CAEN cu cea a întreprinderii pe care o vor înfiinţa şi dobândirea de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente necesare punerii în practica a planului de afacere declarat câștigător.

 

Stagiul de pregătire se va finaliza prin predarea de către fiecare cursant (în original și în copie-format electronic), la trei zile de la finalizarea stagiului, dar nu mai tarziu de 18 ianuarie 2019, a unui dosar de  practică ce va cuprinde instrumente de monitorizare a activităţii şi rezultatul activităţii.

 

Proiectul Start-up Urban (cu denumirea oficiala Start-up Plus - Antreprenoriat Urban in Centrul Tarii, cod MySMIS 104643) este co-finantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 3 Locuri de munca pentru toti, O.S 3.7. Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana, Contract de finantare nr. POCU/82/3/7/104643.

Start-up Urban vizeaza dezvoltarea antreprenoriatului in Regiunea Centru a Romaniei.

Actiunile Start-up Urban se desfasoara pe o perioada de 36 luni, respectiv 22 ianuarie 2018 - 21 ianuarie 2021, in cele 6 judete ale Regiunii Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu).