Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Trei planuri de afaceri primesc finantare din Fonduri UE prin proiectul Alba Iulia 360 19-02-2019


Fundația Națională a Tinerilor Manageri – FNTM a derulat, în perioada 5 decembrie 2018 – 29 ianuarie 2019, concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului Alba Iulia 360, prin care au fost declarate eligibile  pentru a primi finanțare 3 planuri de afaceri. Apoi, pe 18 ianuarie 2019, s-au desfășurat interviurile cu candidații înscriși la concursul de planuri de afaceri. 

 

În prima etapă a concursului de planuri de afaceri, persoanele interesate (grup țintă proiectului) au depus, la consultantul antreprenorial FNTM Claudia Pilat dosarele de candidatură - planurile de afaceri și documentele menționate în Metodologia de selecție a planurilor de afaceri Alba Iulia 360.

 

Metodologia de selecție a fost publicată pe site-ul FNTM, pe Home page www.fntm.ro, în 19 noiembrie 2018, fiind preluat și pe alte site-uri locale, inclusiv pe site-ul liderului de consorțiu. Metodologia a fost comunicată către partenerii proiectului, dar și pe e-mail către grupul țintă înscris la consultanță, în 20 noiembrie.

 

Perioada de depunere a dosarelor în Concursul de planuri de afaceri a fost anunțată și derulată între 5 - 18 decembrie (orele  12.00 – 18.00) 2018.

În cadrul concursului, proiectele au fost depuse până la 18 decembrie 2018 și declarate eligibile, conform Metodologiei de selecție, 12 dintre ele.

 

Cea de a doua-a etapă a concursului a constat în evaluare și notarea planurilor de afaceri și intervievarea candidaților.

În acest sens, echipa de evaluatori ai planurilor de afaceri a fost formată din reprezentanți ai mediului de afaceri și al patronatelor, respectiv – Valentin Miron, Viorel Udma, Călin Mătieș, Dan Miron și Dan Olteanu. Aceștia au evaluat și notat planurile de afaceri depuse în concurs și au solicitat clarificări dacă a fost cazul.

 

În 18 ianuarie 2019, s-au desfășurat interviurile cu candidații înscriși la concursul de planuri de afaceri. Acestea s-au derulat în Alba Iulia, la Hotel Hermes, str. Toporașilor nr 20. Fiecare candidat a avut la dispoziție 30 minute pentru a-și prezenta ideea de afacere și pentru a răspunde la întrebările juriului. Menționăm că la interviuri s-au prezentat 11 din cei 12 candidați.

 

Interviurile au fost înregistrate audio-video și arhivate, pe suport digital, la sediul FNTM. Din cauza dimensiunilor ridicate ale fișierelor, acestea nu vor fi anexate prezentului raport, dar pot fi prezentate în cazul unei solicitări.

 

Ulterior finalizării interviurilor, evaluatorii planurilor de afacere Alba Iulia 360 au definitivat notarea planurilor de afaceri, iar în 23 ianuarie 2019 a fost întocmit Procesul verbal de evaluare a candidaturilor depuse în vederea obținerii ajutorului de minimis, care cuprinde clasamentul cu punctajele, în ordinea descrescătoare a acestora.

 

Următor întocmirii procesului verbal și transmiterii acestuia către echipa liderului de consorțiu, participanților la concursul de planuri de afaceri le-au fost comunicate în 23 ianuarie, pe e-mail, rezultatele procesului de evaluare și selecție (punctaje plan afacere/interviu și punctaj total).

Beneficiarii au avut posibilitatea de a contesta rezultatele obținute în perioada 23-25 ianuarie 2019, conform Metodologiei. În această perioadă nu au fost înregistrate contestații, prin urmare în 29 ianuarie 2019 au fost trimise înștiințări de acceptare la finanțare către cei 3 beneficiari câștigători (Ciocan Liviu – etnie roma, Burian-Iacob Ionuț-Mugurel și Boca Clara).

 

Conform calendarului de desfășurare a activităților, beneficiarii acceptați la finanțare au avut obligația de a realiza demersurile necesare pentru înființarea întreprinderilor până pe 18 februarie 2019 și de a furniza dovada înființării acestora.

În luna februarie 2019, pe perioada procesului de înființare a întreprinderilor, candidatul aflat pe locul 2, Burian Ionuț, s-a aflat în imposibilitatea înființării unei întreprinderi, lucru ce a determinat imposibilitatea de a i se acorda finanțare.

 

În consecință, FNTM a procedat la accesarea listei de rezerve și contactarea beneficiarului de pe locul 4 eligibil pentru finanțare, Ciocan Ion, în data de 11 februarie 2019. Candidatul Ciocan Ion a refuzat finanțarea, din diverse motive. În aceste condiții, s-a procedat la contactarea beneficiarului de pe locul 5 și acceptarea la finanțare a planului de afacere al beneficiarul Silaghi Tibor, în data de 12 februarie 2019. Acesta a comunicat în scris acceptul pentru înființarea afacerii și pentru a beneficia de ajutorul de minimis, oferit în cadrul proiectului.

 

În urma finalizării concursului de planuri de afaceri, organizat în cadrul proiectului Alba Iulia 360, cei 3 beneficiari cu planuri de afaceri selectate pentru acordarea ajutorului de minimis sunt: Ciocan Liviu, Boca Clara și Silaghi Tibor. 

Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 25.000,00 Euro pentru fiecare plan de afacere (suma va fi acordată în lei, calculați la cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 Euro = 4,4623 RON), respectiv suma de maxim 111.557,50 lei pentru fiecare.

 

 

 

Cele 3 afaceri finantate prin proiect sunt urmatoarele:

 

– CLEAR SMART EXPERT SRL – Servicii profesionale de curățenie, proprietar: Boca Clara 

 – ROYAL GARDEN ALBA SRL – Amenajarea și intreținerea spațiilor verzi, proprietar: Ciocan Liviu Gheorghe

 – MOISE&IOSIF CONSTRUCT SRL - Prestări servicii în construcții – Finisaje, proprietar: Silaghi Tibor


Până la termenul de 18 februarie 2019 au fost primite și arhivate, în format digital, documentele care atestă înființarea celor 3 întreprinderi de către Ciocan Liviu, Boca Clara și Silaghi Tibor. 

 

Pe perioada a 19 luni, între februarie 2019 - septembrie 2020, cei 3 beneficiari vor dezvolta cele 3 întreprinderi, urmărind buna implementare a planurilor de business asumate, iar echipa FNTM va monitoriza buna derulare a afacerilor.

 

 

Proiectul „Alba Iulia 360" (cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria" Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting România SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

Recrutarea persoanelor interesate de proiect este în derulare și este realizată de către experții Municipiului Alba Iulia. Detaliile legate de înscriere în proiect le puteți afla de la experții: Ioana Ciornei - 0754/847955; Robert Bandi - 0751/364020; Ovidiu Boc - 0766/365725; Geanina Chirilă - 0742/522992; Camelia Crișan - 0740/487596.

Alba Iulia 360 se adresează unui grup țintă de circa 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând minorităţii rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului.

Toate serviciile proiectului sunt gratuite.