Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Un noul apel de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale 30-09-2014

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), lansează o nouă cerere de proiecte pentru dezvoltarea economiei socialeîn perioada 1 - 15 octombrie 2014.
 

Bugetul alocat acestui nou apel este de 100 milioane de euro, anunta fonduri-ue.ro.


În perioada 28 iulie - 11 august a.c., s-a desfăşurat prima cerere de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea economiei sociale,cu un buget alocat de 200 milioane de euro.

O parte dintre contractele de finanţare, aferente acestei cereri de propuneri de proiecte, au fost deja semnate. 

Scopul acestor apeluri este de facilita accesul la noi servicii sociale, de sănătate, educaţie şi va contribui la valorificarea forţei de muncă în special din zonele rurale, prin creşterea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilităţi sau pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune socială.

Categoriile de beneficiari (solicitanţi şi parteneri) eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt:

•    ONG-uri;
•    Cooperative;
•    Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice;
•    Furnizori de servicii sociale;
•    Furnizori de servicii de ocupare acreditaţi, publici şi privaţi;
•    Întreprinderi implicate în economia socială;
•    Autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale).

 

Aici puteti consulta Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Cerere de propuneri de proiecte nr. 173 - „Dezvoltarea economiei sociale”.